serwituty średniowiecze co to znaczy.
świętopietrze co znaczy starosta krzyżówka sołtys co to jest suzeren słownik suweren czym jest.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na S

 • Co to jest Serwituty w historii Jak to było korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia chłopów w XIX w. w Galicji i Królestwie Polskim własność terenów
 • Co to jest Średniowiecze w historii Jak to było historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych 
 • Co to jest Szlachta w historii Jak to było z rycerstwa, w Polsce sz. wyodrębniła się w XIII-XIV w. i była dominującą siłą polityczną i gospodarczą do upadku I Rzeczpospolitej pod
 • Co to jest Boże Sądy w historii Jak to było jeden ze środków dowodowych, użytkowanych raczej w kwestiach karnych, oparty na wierze, iż boska opatrzność ustrzeże niewinnego i wskaże
 • Co to jest Statuty w historii Jak to było ustawy, zbiory regulaminów prawnych (na przykład s. Kazimierza Wielkiego, s. Łaskiego) albo określające przywileje stanowe (na przykład s
 • Co to jest Walny Sejm w historii Jak to było szlacheckich wybranych poprzez sejmiki ziemskie; s. w. był głównym organem ustawodawczym w Polsce XV-XVIII w.; od końca XV w. s. w. składał
 • Co to jest Generalny Sejmik w historii Jak to było ziemskich i senatorów z danej prowincji, w trakcie którego uzgadniano wspólne stanowisko na sejm walny; s. g. dla Małopolski zbierał się
 • Co to jest Stany w historii Jak to było okresu feudalizmu, oparte na zasadzie dziedziczności, mające wyodrębnioną pozycję prawną; w Polsce XIII-XIV w. wyodrębniły się cztery s
 • Co to jest Ziemski Sejmik w historii Jak to było z danej ziemi, na którym wybierano posłów na sejm walny i udzielano im dyrektyw, rozpatrywano lokalne kwestie, wydawano uchwały (tak zwany
 • Co to jest Senior w historii Jak to było opiekę nad wasalem, który aktem hołdu lennego uznawał własną zależność od s. i składał mu przysięgę wierności
 • Co to jest Sanacja w historii Jak to było popularna nazwa politycznego obozu rządzącego w Polsce od przewrotu majowego w 1926 r. do IX 1939 r.; s. stworzona poprzez zwolenników J
 • Co to jest Suweren w historii Jak to było  - niezależny, niepodlegający niczyjej zwierzchności król
 • Co to jest Suzeren w historii Jak to było  - w średniowiecznych relacjach lennych, najwyższy senior, stojący na samym szczycie hierarchii feudalnej, niebędący niczyim wasalem
 • Co to jest Sołtys w historii Jak to było stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim, sprawująca własną funkcję dożywotnio; s. zajmował się zbieraniem czynszu na rzecz
 • Co to jest Starosta w historii Jak to było mianowany poprzez króla wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych mu ziemiach (prowincji); miał pełnię władzy na tym
 • Co to jest Świętopietrze w historii Jak to było rzecz Stolicy Apostolskiej poprzez te państwa chrześcijańskie, które oddawały się pod opiekę św. Piotra, co oznaczało uznanie

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.