starosta sejmik ziemski sejm co to znaczy.
Starosta, Sejmik Ziemski, Sejm Walny, Sanacja, Sołtys, Sądy Boże, Średniowiecze, Szlachta.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na S

 • Co to jest Serwituty w historii Jak to było korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia chłopów w XIX w. w Galicji i Królestwie Polskim własność terenów
 • Co to jest Statuty w historii Jak to było ustawy, zbiory regulaminów prawnych (na przykład s. Kazimierza Wielkiego, s. Łaskiego) albo określające przywileje stanowe (na przykład s
 • Co to jest Suweren w historii Jak to było  - niezależny, niepodlegający niczyjej zwierzchności król
 • Co to jest Suzeren w historii Jak to było  - w średniowiecznych relacjach lennych, najwyższy senior, stojący na samym szczycie hierarchii feudalnej, niebędący niczyim wasalem
 • Co to jest Generalny Sejmik w historii Jak to było ziemskich i senatorów z danej prowincji, w trakcie którego uzgadniano wspólne stanowisko na sejm walny; s. g. dla Małopolski zbierał się
 • Co to jest Senior w historii Jak to było opiekę nad wasalem, który aktem hołdu lennego uznawał własną zależność od s. i składał mu przysięgę wierności
 • Co to jest Stany w historii Jak to było okresu feudalizmu, oparte na zasadzie dziedziczności, mające wyodrębnioną pozycję prawną; w Polsce XIII-XIV w. wyodrębniły się cztery s
 • Co to jest Świętopietrze w historii Jak to było rzecz Stolicy Apostolskiej poprzez te państwa chrześcijańskie, które oddawały się pod opiekę św. Piotra, co oznaczało uznanie
 • Co to jest Szlachta w historii Jak to było z rycerstwa, w Polsce sz. wyodrębniła się w XIII-XIV w. i była dominującą siłą polityczną i gospodarczą do upadku I Rzeczpospolitej pod
 • Co to jest Średniowiecze w historii Jak to było historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych 
 • Co to jest Boże Sądy w historii Jak to było jeden ze środków dowodowych, użytkowanych raczej w kwestiach karnych, oparty na wierze, iż boska opatrzność ustrzeże niewinnego i wskaże
 • Co to jest Sołtys w historii Jak to było stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim, sprawująca własną funkcję dożywotnio; s. zajmował się zbieraniem czynszu na rzecz
 • Co to jest Sanacja w historii Jak to było popularna nazwa politycznego obozu rządzącego w Polsce od przewrotu majowego w 1926 r. do IX 1939 r.; s. stworzona poprzez zwolenników J
 • Co to jest Walny Sejm w historii Jak to było szlacheckich wybranych poprzez sejmiki ziemskie; s. w. był głównym organem ustawodawczym w Polsce XV-XVIII w.; od końca XV w. s. w. składał
 • Co to jest Ziemski Sejmik w historii Jak to było z danej ziemi, na którym wybierano posłów na sejm walny i udzielano im dyrektyw, rozpatrywano lokalne kwestie, wydawano uchwały (tak zwany
 • Co to jest Starosta w historii Jak to było mianowany poprzez króla wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych mu ziemiach (prowincji); miał pełnię władzy na tym

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.