glejt gubernia krzyżówka co to znaczy.
Gród co znaczy getto krzyżówka gwarectwa co to jest gildia słownik gubernia czym jest glejt co.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na G

  • Co to jest Glejt w historii Jak to było określonej osobie bezpieczeństwo osobiste; w Polsce list gwarantujący skazańcom albo zbiegom bezpieczny przejazd w celu stawienia się przed
  • Co to jest Gubernia w historii Jak to było terytorialnego z gubernatorem na czele; w latach 1837-1915 jednostka administracyjna wprowadzona poprzez zaborcę, także na ziemiach
  • Co to jest Gildia w historii Jak to było stowarzyszenie kupców (zazwyczaj jednej specjalności); g. usprawniały handel, organizowały wzajemną pomoc i dbały o interesy swych członków
  • Co to jest Gwarectwa w historii Jak to było eksploatujące kopalnie kruszców; członkowie g. nazywani byli gwarkami, z czasem g. stały się związkami przedsiębiorców górniczych
  • Co to jest Getto w historii Jak to było poprzez mniejszość narodową, rasową albo religijną; od XVI w. w miastach europejskich dzielnica albo aleja, zamieszkana poprzez ludność
  • Co to jest Gród w historii Jak to było o charakterze obronnym, zakładana w miejscach trudno dostępnych, ogrodzona palisadą albo obwałowana; od pierwszych  Piastów do XII w. g

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.