gwarectwa getto gród gubernia co to znaczy.
ZNACZENIE Gwarectwa, Getto, Gród, Gubernia, Glejt, Gildia.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na G

  • Co to jest Gildia w historii Jak to było stowarzyszenie kupców (zazwyczaj jednej specjalności); g. usprawniały handel, organizowały wzajemną pomoc i dbały o interesy swych członków
  • Co to jest Glejt w historii Jak to było określonej osobie bezpieczeństwo osobiste; w Polsce list gwarantujący skazańcom albo zbiegom bezpieczny przejazd w celu stawienia się przed
  • Co to jest Gubernia w historii Jak to było terytorialnego z gubernatorem na czele; w latach 1837-1915 jednostka administracyjna wprowadzona poprzez zaborcę, także na ziemiach
  • Co to jest Gród w historii Jak to było o charakterze obronnym, zakładana w miejscach trudno dostępnych, ogrodzona palisadą albo obwałowana; od pierwszych  Piastów do XII w. g
  • Co to jest Getto w historii Jak to było poprzez mniejszość narodową, rasową albo religijną; od XVI w. w miastach europejskich dzielnica albo aleja, zamieszkana poprzez ludność
  • Co to jest Gwarectwa w historii Jak to było eksploatujące kopalnie kruszców; członkowie g. nazywani byli gwarkami, z czasem g. stały się związkami przedsiębiorców górniczych

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.