matriarchat myto krzyżówka co to znaczy.
Marszałek co znaczy możnowładztwo krzyżówka magnateria co to jest monarchia słownik masoneria czym.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na M

  • Co to jest Matriarchat w historii Jak to było dominującą pozycję w społeczeństwie miała kobieta; większe znaczenie kobiety wiązało się z jej rolą głównej żywicielki rodu w gospodarce
  • Co to jest Myto w historii Jak to było pozwolenie na skorzystanie z przejazdu albo przewozu towaru mostem, groblą, rogatką albo za wjazd do miasta, pobierana w wyznaczonych
  • Co to jest Marchia w historii Jak to było i wojskowy w kraju Franków (VIII/IX w.), potem  (X-XII w.) tworzony poprzez cesarzy niemieckich na pozyskanych ziemiach słowiańskich celem
  • Co to jest Masoneria w historii Jak to było  - zobacz: wolnomularstwo
  • Co to jest Monarchia w historii Jak to było władza spoczywa w ręku monarchy (króla, cesarza, księcia, sułtana i tym podobne) i z założenia jest sprawowana dożywotnio; monarcha może
  • Co to jest Magnateria w historii Jak to było wywodząca się ze średniowiecznego możnowładztwa, najzamożniejsza część szlachty, posiadająca ogromne majątki ziemskie - latyfundia
  • Co to jest Możnowładztwo w historii Jak to było w kraju feudalnym, posiadająca przywileje stanowe i dziedziczne tytuły; w średniowieczu najwyższa warstwa rycerstwa; w Polsce pozycja m
  • Co to jest Marszałek w historii Jak to było dworski; w Polsce pojawił się w XIII w. w księstwach śląskich; od XIV w. zarządca dworu królewskiego; w XV-XVI w. jako pierwszy minister

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.