monarchia co to znaczy.
Definicja monarchia w historii. Słownik: monarchy (króla, cesarza, księcia, sułtana i tym podobne.

Czy przydatne?

Co to jest monarchia

Czym jest monarchia:  - forma ustroju państwa, w której władza spoczywa w ręku monarchy (króla, cesarza, księcia, sułtana i tym podobne) i z założenia jest sprawowana dożywotnio; monarcha może przejmować tron prawem dziedziczenia (m. dziedziczna) albo uzyskać go w drodze wyboru (m. elekcyjna); wczesnofeudalna m. europejska charakteryzowała się mocną władzą panującego (w Polsce od X w. do 1138 r.); w późniejszych m. stanowych władza panującego w różnym stopniu ograniczona była przywilejami stanu szlacheckiego, duchownego, mieszczańskiego; w nie wszystkich krajach istniała m. absolutna (zobacz: absolutyzm), gdzie władza monarchy była nieograniczona (charakterystyczna dla schyłku feudalizmu); w m. konstytucyjnej panujący w oparciu o konstytucję dzielił władzę z organem przedstawicielskim; m. parlamentarna - to współczesna forma m. konstytucyjnej, w której kraj rządzone jest poprzez parlament a monarcha sprawuje jedynie funkcje reprezentacyjne; w Europie m. zachowały się w tej postaci do dziś jedynie w Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Monako, Norwegii, Szwecji i ogromnej Brytanii

Czym jest monarchia znaczenie w Historia i wydarzenia M .