latyfundia łagry krzyżówka co to znaczy.
Lenno co znaczy ława sądowa krzyżówka łan co to jest legitymizm słownik liberum veto czym jest.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na L

  • Co to jest Latyfundia w historii Jak to było majątki ziemskie; 2) w Polsce tworzone od czasów średniowiecznych ogromne posiadłości ziemskie, należące do magnaterii; od XVI w. w Polsce
  • Co to jest Łagry w historii Jak to było Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego, początkowo jako obozy pracy przymusowej, wkrótce stały się
  • Co to jest Lokacja w historii Jak to było albo miasta na prawie niemieckim dokonywane poprzez zasadźcę, działającego z polecenia księcia albo innego pana feudalnego; potem l
  • Co to jest Veto Liberum w historii Jak to było w Polsce XVII-XVIII w. prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie wszystkich jego postanowień, wywodzące się
  • Co to jest Legitymizm w historii Jak to było głosząca iż "prawa historyczne" dynastii do tronu są nienaruszalne; l. był fundamentem działalności i postanowień kongresu
  • Co to jest Łan w historii Jak to było podstawa uposażenia chłopa osadzanego we wsi organizowanej na prawie niemieckimł. mniejszy (chełmiński) = około 17 ha ł. większy 
  • Co to jest Sądowa Ława w historii Jak to było pełniący funkcje sądownicze w miastach i wsiach lokowanych na prawie niemieckim; ł. s. miejska składała się z 7-12 ławników (pochodzących
  • Co to jest Lenno w historii Jak to było w użytkowanie wasalowi; przekazanie l. następowało po złożeniu poprzez wasala hołdu lennego i przysięgi wierności; 2) całokształt stosunków

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.