kulturkampf konfederacja co to znaczy.
Kasztelan co znaczy koronacja krzyżówka kontrreformacja co to jest Korona Królestwa Polskiego.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na K

 • Co to jest Kulturkampf w historii Jak to było walka ideologiczna i polityczna kanclerza O. Bismarcka i popierającej go liberalnej burżuazji przeciw katolickiej opozycji skupionej wokół
 • Co to jest Konfederacja w historii Jak to było miast zawiązywany w celu realizacji ustalonych celów politycznych albo obrony swych interesów; k. organizowane poprzez miasta znane były
 • Co to jest Królewszczyzny w historii Jak to było należące do króla; za Piastów obejmowały znaczące obszary państwie, w XV i XVI w. królowie regularnie oddawali k. w zastaw albo jako
 • Co to jest Kanclerz w historii Jak to było z najwyższych urzędników państwowych, prowadzący kancelarią monarszą, posiadał swoją pieczęć; w okresie rozbicia dzielnicowego, swego k
 • Co to jest Koliszczyzna w historii Jak to było hajdamaków na Ukrainie w okolicy Humania w 1768 r. pod wodzą I. Gonty i M. Żeleźniaka, wywołane zaostrzeniem pańszczyzny i prześladowaniem
 • Co to jest Kwarta w historii Jak to było królewskich (królewszczyzn), przeznaczoną na utrzymanie zaciężnego wojska kwarcianego, utworzonego w latach 1562-63, istniejącego do 1652 r
 • Co to jest Kmieć w historii Jak to było nazwa urzędnika książęcego; 2) w czasach kolonizacji chłop posiadający swoje gospodarstwo rolne; w czasach nowożytnych k. nazywano każdego
 • Co to jest Komtur w historii Jak to było rycerskich (na przykład Krzyżacy, templariusze) zwierzchnik domu zakonnego; 2) w krajach zakonnych zarządca okręgu administracyjno
 • Co to jest Konwokacja w historii Jak to było zwoływanie poprzez prymasa, pełniącego rolę interrexa, sejmu (konwokacyjnego), mającego zajmować się sprawami państwa i przygotowaniem
 • Co to jest Polskiego Królestwa Korona w historii Jak to było polityczno-prawny występujący od poł. XIV w., określający kraj polskie powstałe po okresie rozbicia dzielnicowego i jego zwierzchnie prawa
 • Co to jest Kontrreformacja w historii Jak to było katolickim (od poł. XVI w. do końca XVII w.), którego celem było zahamowanie szerzącej się reformacji, przez uzdrowienie stosunków
 • Co to jest Koronacja w historii Jak to było królewskich osobie koronowanej, symboliczny akt objęcia władzy w monarchii; k. podkreślała suwerenną pozycję wobec innych koronowanych
 • Co to jest Kasztelan w historii Jak to było sprawujący w imieniu władcy rządy w grodzie i otaczającym go okręgu (kasztelanii); k. wykonywał funkcje administracyjne, sądowe i wojskowe

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.