bojar barok krzyżówka co to znaczy.
Beneficjum co znaczy bulla krzyżówka burmistrz co to jest banicja słownik bezkrólewie czym jest.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na B

  • Co to jest Bojar w historii Jak to było  - członek warstwy feudalnej, ogromny właściciel ziemski na Rusi do 1714 r. (na Litwie do 1413
  • Co to jest Barok w historii Jak to było XVII do I poł. XVIII w.; cechami b. były: monumentalizm, przepych dekoracji, dynamizm; b. początkowo rozwinął się we Włoszech, a w dalszym
  • Co to jest Bezkrólewie w historii Jak to było  - (z łaciny interregnum), w monarchiach moment od zgonu albo abdykacji króla do koronacji jego następcy
  • Co to jest Banicja w historii Jak to było  - kara polegająca na wygnaniu skazanego z ojczyzny i utracie poprzez niego wszelkich praw
  • Co to jest Burmistrz w historii Jak to było  - w Niemczech od XIII w., później w Polsce, wysoki urzędnik miejski, pełniący rolę głowy miasta
  • Co to jest Bulla w historii Jak to było wystawiany raczej poprzez kancelarię papieską albo cesarską, wyposażony w pieczęć - bulla (stąd nazwa), świadczącą o autentyczności
  • Co to jest Beneficjum w historii Jak to było  - w średniowieczu płaca wasala poprzez seniora, przeważnie przez nadanie beneficjentowi w użytkowanie gruntów w zamian za służbę wasalną

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.