krzyżówka burmtrz bulla bojar co to znaczy.
ENCYKLOPEDIA Burmistrz, Bulla, Bojar, Beneficjum, Bezkrólewie, Barok, Banicja.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na B

  • Co to jest Banicja w historii Jak to było  - kara polegająca na wygnaniu skazanego z ojczyzny i utracie poprzez niego wszelkich praw
  • Co to jest Barok w historii Jak to było XVII do I poł. XVIII w.; cechami b. były: monumentalizm, przepych dekoracji, dynamizm; b. początkowo rozwinął się we Włoszech, a w dalszym
  • Co to jest Bezkrólewie w historii Jak to było  - (z łaciny interregnum), w monarchiach moment od zgonu albo abdykacji króla do koronacji jego następcy
  • Co to jest Beneficjum w historii Jak to było  - w średniowieczu płaca wasala poprzez seniora, przeważnie przez nadanie beneficjentowi w użytkowanie gruntów w zamian za służbę wasalną
  • Co to jest Bojar w historii Jak to było  - członek warstwy feudalnej, ogromny właściciel ziemski na Rusi do 1714 r. (na Litwie do 1413
  • Co to jest Bulla w historii Jak to było wystawiany raczej poprzez kancelarię papieską albo cesarską, wyposażony w pieczęć - bulla (stąd nazwa), świadczącą o autentyczności
  • Co to jest Burmistrz w historii Jak to było  - w Niemczech od XIII w., później w Polsce, wysoki urzędnik miejski, pełniący rolę głowy miasta

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.