artykuły henrykowskie co to znaczy.
Absolutum dominium co znaczy arystokracja krzyżówka anarchia co to jest archeologia słownik.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na A

  • Co to jest Henrykowskie Artykuły w historii Jak to było na sejmie elekcyjnym w 1573 r., określający zasady ustroju Rzeczpospolitej, mówiący o wolnej elekcji, uwarunkowaniach nakładania podatków
  • Co to jest Absolutyzm w historii Jak to było nieograniczonej władzy monarchy, który wydaje prawa i rządzi krajem bez jakiejkolwiek kontroli; w Polsce a. nigdy się nie przyjął
  • Co to jest Archiwum w historii Jak to było które utraciły wartość użytkową, jednak zasługują na zachowanie z racji na własne znaczenie, na przykład jako źródło historyczne; 2
  • Co to jest Autonomia w historii Jak to było  - 1) samodzielność, samostanowienie; 2) szerokie uprawnienia samorządowe jakiegoś terytorium w ramach państwa
  • Co to jest Archeologia w historii Jak to było  - edukacja badająca dzieje ludzkości opierając się na źródeł materialnych (np. wykopalisk archeologicznych
  • Co to jest Anarchia w historii Jak to było  - stan nieporządku i chaosu w kraju; dezorganizacja wywołana brakiem władzy albo jej bezsilnością
  • Co to jest Arystokracja w historii Jak to było najwyższa warstwa socjalna w ustroju feudalnym, obdarzona przywilejami stanowymi i dziedzicznymi tytułami
  • Co to jest Dominium Absolutum w historii Jak to było w Polsce od XVI do XVIII w. szlachta określała w ten sposób dążenia królów do wzmocnienia władzy monarszej i ostro sprzeciwiała się każdej

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.