propinacja pospolite ruszenie co to znaczy.
Propinacja, Pospolite Ruszenie, Plemię, Pacyfikacja, Pacta Conventa, Podskarbi, Patrycjat, Praca.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na P

 • Co to jest pańszczyzna w historii Jak to było feudalizmu, polegająca na wykonywaniu poprzez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana feudalnego w zamian za użytkowanie gospodarstw
 • Co to jest patriarchat w historii Jak to było roli mężczyzny w życiu społecznym, ekonomicznym i silnej władzy ojcowskiej w rodzie; p. pojawił się w neolicie i rozwinął w epoce brązu
 • Co to jest prawo składu w historii Jak to było miastom, który zobowiązywał przejeżdżających poprzez to miasto obcych kupców do wystawienia na sprzedaż wszystkich wiezionych towarów; p. s
 • Co to jest podgrodzie w historii Jak to było przylegająca do grodu, regularnie połączona z nim wspólnym systemem obronnym; p. zamieszkiwane było poprzez rzemieślników, kupców i ludność
 • Co to jest pryncypat w historii Jak to było dzielnicowego, forma władzy monarszej obowiązująca po zgonu Bolesława Krzywoustego i trwająca do końca XII w.; wg zasad p. władzę
 • Co to jest palatyn w historii Jak to było  - zobacz: wojewoda
 • Co to jest plebs w historii Jak to było miejskiego najniższa warstwa socjalna średniowiecznych miast; p. stanowili niektórzy czeladnicy, drobni przekupnie, ubodzy wyrobnicy
 • Co to jest podkomorzy w historii Jak to było zarządzający dworem panującego w zastępstwie marszałka; 2) od XIV w. urząd ziemski, do kompetencji osoby piastującej go należało
 • Co to jest pospólstwo w historii Jak to było w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana poprzez patrycjat do porady miejskiej i ławy sądowej
 • Co to jest prawo niemieckie w historii Jak to było osadników niemieckich zwyczaje i regulaminy, opierając się na których dokonywano lokacji miast i wsi i ustalano ich wewnętrzną organizację
 • Co to jest praca organiczna w historii Jak to było w. w Polsce kierunek działalności społeczno-gospodarczej, mającej na celu podźwignięcie gospodarki, postęp kulturalny i duchowy narodu
 • Co to jest patrycjat w historii Jak to było średniowiecznego (najczęściej pochodzenia niemieckiego) sprawująca władzę polityczną i ekonomiczną w mieście; p. stanowili bogaci kupcy
 • Co to jest podskarbi w historii Jak to było zarządzający skarbem królewskim; w okresie rozbicia dzielnicowego skarbem poszczególnych książąt dzielnicowych zajmowali się skarbnicy; po
 • Co to jest pacta conventa w historii Jak to było prawnym zawierana poprzez szlachtę z kandydatem do tronu polskiego; określała indywidualne zobowiązania przyszłego króla dotyczące polityki
 • Co to jest pacyfikacja w historii Jak to było powstań, ruchów separatystycznych przy zastosowaniu siły zbrojnej; 2) terror użytkowany wobec ludności okupowanego państwie albo terytorium
 • Co to jest plemię w historii Jak to było organizacji socjalnej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących razem zwarte terytorium, mówiących tym samym dialektem, zazwyczaj
 • Co to jest pospolite ruszenie w historii Jak to było państwie zdolna do noszenia broni, powoływana do udziału w wyprawach wojennych albo obrony państwa; w Polsce wczesnofeudalnej podstawowa
 • Co to jest propinacja w historii Jak to było feudała do produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie jego dóbr; p. wydatnie zwiększała dochody szlachty, lecz niosła za sobą

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.