patrycjat pacyfikacja co to znaczy.
Podkomorzy co znaczy praca organiczna krzyżówka plebs co to jest propinacja słownik pańszczyzna.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na P

 • Co to jest Patrycjat w historii Jak to było średniowiecznego (najczęściej pochodzenia niemieckiego) sprawująca władzę polityczną i ekonomiczną w mieście; p. stanowili bogaci kupcy
 • Co to jest Pacyfikacja w historii Jak to było powstań, ruchów separatystycznych przy zastosowaniu siły zbrojnej; 2) terror użytkowany wobec ludności okupowanego państwie albo terytorium
 • Co to jest Ruszenie Pospolite w historii Jak to było państwie zdolna do noszenia broni, powoływana do udziału w wyprawach wojennych albo obrony państwa; w Polsce wczesnofeudalnej podstawowa
 • Co to jest Pryncypat w historii Jak to było dzielnicowego, forma władzy monarszej obowiązująca po zgonu Bolesława Krzywoustego i trwająca do końca XII w.; wg zasad p. władzę
 • Co to jest Plemię w historii Jak to było organizacji socjalnej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących razem zwarte terytorium, mówiących tym samym dialektem, zazwyczaj
 • Co to jest Podgrodzie w historii Jak to było przylegająca do grodu, regularnie połączona z nim wspólnym systemem obronnym; p. zamieszkiwane było poprzez rzemieślników, kupców i ludność
 • Co to jest Pospólstwo w historii Jak to było w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana poprzez patrycjat do porady miejskiej i ławy sądowej
 • Co to jest Conventa Pacta w historii Jak to było prawnym zawierana poprzez szlachtę z kandydatem do tronu polskiego; określała indywidualne zobowiązania przyszłego króla dotyczące polityki
 • Co to jest Palatyn w historii Jak to było  - zobacz: wojewoda
 • Co to jest Składu Prawo w historii Jak to było miastom, który zobowiązywał przejeżdżających poprzez to miasto obcych kupców do wystawienia na sprzedaż wszystkich wiezionych towarów; p. s
 • Co to jest Podskarbi w historii Jak to było zarządzający skarbem królewskim; w okresie rozbicia dzielnicowego skarbem poszczególnych książąt dzielnicowych zajmowali się skarbnicy; po
 • Co to jest Patriarchat w historii Jak to było roli mężczyzny w życiu społecznym, ekonomicznym i silnej władzy ojcowskiej w rodzie; p. pojawił się w neolicie i rozwinął w epoce brązu
 • Co to jest Niemieckie Prawo w historii Jak to było osadników niemieckich zwyczaje i regulaminy, opierając się na których dokonywano lokacji miast i wsi i ustalano ich wewnętrzną organizację
 • Co to jest Pańszczyzna w historii Jak to było feudalizmu, polegająca na wykonywaniu poprzez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana feudalnego w zamian za użytkowanie gospodarstw
 • Co to jest Propinacja w historii Jak to było feudała do produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie jego dóbr; p. wydatnie zwiększała dochody szlachty, lecz niosła za sobą
 • Co to jest Plebs w historii Jak to było miejskiego najniższa warstwa socjalna średniowiecznych miast; p. stanowili niektórzy czeladnicy, drobni przekupnie, ubodzy wyrobnicy
 • Co to jest Organiczna Praca w historii Jak to było w. w Polsce kierunek działalności społeczno-gospodarczej, mającej na celu podźwignięcie gospodarki, postęp kulturalny i duchowy narodu
 • Co to jest Podkomorzy w historii Jak to było zarządzający dworem panującego w zastępstwie marszałka; 2) od XIV w. urząd ziemski, do kompetencji osoby piastującej go należało

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.