nawiązka namiestnik krzyżówka co to znaczy.
Nepotyzm co znaczy nobilitacja krzyżówka Nihil Novi co to jest namiestnik słownik nawiązka czym.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na N

  • Co to jest Nawiązka w historii Jak to było szlacheckiej odszkodowanie za zranienie, okaleczenie, pobicie, płacone poprzez sprawcę z wyjątkiem kary, wymierzonej za ten gest poprzez
  • Co to jest Namiestnik w historii Jak to było panującego na obszarze podległym  (prowincji,  państwie i tym podobne); po upadku I Rzeczpospolitej na ziemiach polskich n. sprawowali
  • Co to jest Novi Nihil w historii Jak to było nazwa konstytucji uchwalonej w czasie sejmu radomskiego (1505), która przyznawała sejmowi walnemu prawo stanowienia ustaw; Władca nie mógł
  • Co to jest Nobilitacja w historii Jak to było niemającej szlacheckiego przodka, pochodzącej ze stanu mieszczańskiego albo chłopskiego; w Polsce od XIV w.; początkowo n. dokonywał władca
  • Co to jest Nepotyzm w historii Jak to było poprzez faworyzowanie i protegowanie krewnych i ulubieńców przy obsadzaniu wyższych urzędów i nadawaniu godności

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.