reparacje reformacja co to znaczy.
Restauracja co znaczy regalia krzyżówka rokosz co to jest regencja słownik rycerstwo czym jest.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na R

  • Co to jest Reparacje w historii Jak to było kraj na rzecz drugiego, będące wynagrodzeniem za poniesione szkody i utraty; r. wojenne, płacone poprzez kraj zwyciężone krajom zwycięskim
  • Co to jest Reformacja w historii Jak to było polityczny w Europie XVI w. początkowo krytykujący relacje panujące w Kościele katolickim i głoszący potrzebę ich naprawy, ostatecznie
  • Co to jest Miejska Rada w historii Jak to było miast lokowanych na prawie niemieckim; w Polsce od XIII w. r. m. miała uprawnienia ustawodawcze, między innymi wydawała wilkierze
  • Co to jest Rugi w historii Jak to było szlacheckiej sprawdzanie ważności mandatów posłów na sejm (r. poselskie); 2) postępowanie rugowe, w trakcie którego szlachcic pod przysięgą
  • Co to jest Różnowiercy w historii Jak to było  - zobacz: dysydenci
  • Co to jest Rycerstwo w historii Jak to było warstwa socjalna, w skład której wchodzili wojownicy rekrutujący się spośród wasali, którzy w zamian za ziemię (zobacz: lenno
  • Co to jest Regencja w historii Jak to było regentów) sprawowane w czasie małoletniości, dolegliwości albo dłuższej nieobecności panującego; 2) jednostka administracyjna w Prusach
  • Co to jest Rokosz w historii Jak to było całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw. Rakos, gdzie tamtejsza szlachta zbierała się w trakcie
  • Co to jest Regalia w historii Jak to było przysługujące wyłącznie panującemu, dające mu sposobność czerpania dochodów z nie wszystkich dziedzin gospodarki; r. dotyczyć mogły na
  • Co to jest Restauracja w historii Jak to było  - 1) przywrócenie tronu obalonej uprzednio dynastii; 2) powrót do zniesionego poprzednio ustroju

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.