inkorporacja interregnum co to znaczy.
Incompatibilia co znaczy interrex krzyżówka immunitet co to jest indygenat słownik inwestytura czym.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na I

  • Co to jest Inkorporacja w historii Jak to było  - wcielenie, podłączenie, włączenie do jakiejś całości (na przykład terytorium do państwa
  • Co to jest Interregnum w historii Jak to było  - zobacz: bezkrólewie
  • Co to jest Inwestytura w historii Jak to było urzędu) poprzez seniora wasalowi; przekazywanie poprzez monarchę stanowisk i dóbr kościelnych, traktowanych jako lenno, interpretowano
  • Co to jest Indygenat w historii Jak to było  - uzyskanie szlachectwa polskiego poprzez cudzoziemca; początkowo i. nadawany był poprzez króla, od 1641 r. poprzez sejm walny
  • Co to jest Immunitet w historii Jak to było poprzez władcę świeckim i duchownym feudałom, na mocy którego uzyskiwali oni prawo pobierania różnych świadczeń, podatków dawniej płaconych
  • Co to jest Interrex w historii Jak to było  - osoba zastępująca króla w czasie bezkrólewia; w Polsce od 1572 r. godność i. powierzano z urzędu prymasowi
  • Co to jest Incompatibilia w historii Jak to było sprawowania kilku wysokich urzędów poprzez jedną osobę; zasada i. dotyczyła szczególnie łączenia urzędów administracyjnych z sędziowskimi

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.