reformacja co to znaczy.
Definicja reformacja w historii. Słownik: początkowo krytykujący relacje panujące w Kościele.

Czy przydatne?

Co to jest reformacja

Czym jest reformacja:  - ruch religijny i społeczno-polityczny w Europie XVI w. początkowo krytykujący relacje panujące w Kościele katolickim i głoszący potrzebę ich naprawy, ostatecznie doprowadził do trwałego rozłamu w Kościele i stworzenia wielu wyznań protestanckich; początki r. biorą się ze średniowiecznych herezji (między innymi nauk J. Wiclifa i J. Husa) jednak dopiero wystąpienie M. Lutra w 1517 r. dało start r. niemal w całej Europie; w Niemczech i we Francji wybuchły trwające sporo lat wojny religijne, zakończone dopiero pokojem augsburskim (1555) i edyktem nantejskim (1598); ruch reformacyjny przynosił, regularnie nieoczekiwany dla jego artystów, sukces w postaci rozbicia samego protestantyzmu i powstawania coraz to nowych odłamów wyznaniowych; r. dotarła również do Polski, gdzie cieszyła się dość sporą popularnością pośród zniemczonego mieszczaństwa, które opowiadało się za wyznaniem luterańskim, a pośród części szlachty uznanie zyskał kalwinizm; podobnie jak w innych krajach ruch reformacyjny w Polsce przyczynił się do rozwoju piśmiennictwa narodowego i szkolnictwa; r. doprowadziła do reform w Kościele katolickim (zobacz: kontrreformacja)

Czym jest reformacja znaczenie w Historia i wydarzenia R .