wolnomularstwo wiec krzyżówka co to znaczy.
Wojewoda co znaczy wasal krzyżówka woźny co to jest wójt słownik włość czym jest wici co oznacza.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na W

  • Co to jest Wolnomularstwo w historii Jak to było ponadnarodowe, liberalne, czasem pseudoreligijne organizacje nawiązujące do tradycji średniowiecznych bractw cechowych wolnych murarzy
  • Co to jest Wiec w historii Jak to było zjazdy; w okresie plemiennym w. był zgromadzeniem wszystkich wolnych mężczyzn; w średniowieczu mianem w. określano zjazdy książąt i możnych
  • Co to jest Wici w historii Jak to było albo powrozów rozsyłane do wojowników i rycerzy systemem sztafetowym jako wezwanie na wyprawę wojenną; potem uniwersały królewskie
  • Co to jest Włość w historii Jak to było ziemskich (wsie wspólnie z poddanymi chłopami) należących do jednego właściciela - feudała; ośrodkiem w. był przeważnie dwór, czasami
  • Co to jest Wójt w historii Jak to było zwierzchnik organizacji miejskiej, pozostający w relacji lennym  (zobacz: lenno) do pana miasta; początkowo przewodniczył ławie sądowej
  • Co to jest Woźny w historii Jak to było  - w dawnej Polsce urzędnik sądowy; od XIV w. zajmował się doręczaniem pozwów, ogłaszaniem wyroków, dokonywał oględzin miejsc przestępstwa
  • Co to jest Wasal w historii Jak to było oddający się pod opiekę potężniejszemu od siebie seniorowi; w zamian za otrzymane beneficjum i opiekę zobowiązywał się do wierności
  • Co to jest Wojewoda w historii Jak to było XI-XIII w. - palatyn), zastępujący monarchę w szczególności w dowodzeniu wojskiem i sądownictwie, a również zarządzający dworem; od XIV w

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.