rokosz co to znaczy.
Definicja rokosz w historii. Słownik: nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw.

Czy przydatne?

Co to jest rokosz

Czym jest rokosz:  - w dawnej Polsce początkowo zjazd całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw. Rakos, gdzie tamtejsza szlachta zbierała się w trakcie zjazdów; władca i magnaci polscy sprzeciwiali się udziałowi całej szlachty w sejmie (niezależnie od elekcji króla), stąd z czasem r. stał się określeniem buntu szlachty przeciw królowi dla obrony zagrożonych przywilejów i interesów (na przykład r. Zebrzydowskiego 1606-09, r. Lubomirskiego 1665-66)

Czym jest rokosz znaczenie w Historia i wydarzenia R .