dokument detronizacja co to znaczy.
Dominium Maris Baltici co znaczy dziesięcina krzyżówka dynastia co to jest deportacja słownik.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na D

 • Co to jest Dokument w historii Jak to było stwierdzające albo wprowadzające jakiś stan prawny albo wykorzystywane do wykonywania uprawnień; 2) nośnik informacji w formie utrwalonego
 • Co to jest Detronizacja w historii Jak to było  - pozbawienie panującego władzy monarszej, usuwanie go z tronu
 • Co to jest Iudex Dagome w historii Jak to było Mieszko I wspólnie z całym krajem polskim oddaje się pod opiekę papiestwa, w zamian zobowiązując się do płacenia daniny - świętopietrza
 • Co to jest Despotyzm w historii Jak to było władza, regularnie oparta na terrorze, nie uznająca praw i swobód obywatelskich; 2) skrajny absolutyzm, tyrania
 • Co to jest Dyzunici w historii Jak to było wyznawcom prawosławia, którzy w przeciwieństwie do unitów, nie przystąpili w 1596 r. do unii z kościołem rzymskokatolickim w Brześciu
 • Co to jest Drużyna w historii Jak to było przyboczny wodzów plemiennych; w Polsce do XII w. d. stanowiła trzon sił zbrojnych władców (d. Mieszka I liczyła około 3000 wojowników
 • Co to jest Daniny w historii Jak to było obligatoryjne świadczenia w naturze, składane poprzez ludność na rzecz  władcy; od XII-XIII w. d. zostały zlikwidowane, kiedy wprowadzono
 • Co to jest Dysydenci w historii Jak to było kościoła panującego; w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. d. nazywano członków kościołów niekatolickich, w szczególności protestantów - luteranów
 • Co to jest Deportacja w historii Jak to było polegająca na wywiezieniu skazanego do odległego, izolowanego miejsca, na przymusowy pobyt; wobec Polaków powszechnie użytkowana poprzez
 • Co to jest Dynastia w historii Jak to było  - ród panujący w kraju monarchicznym, gdzie dziedziczna władza przechodzi z monarchy na jego potomstwo
 • Co to jest Dziesięcina w historii Jak to było ludność na rzecz Kościoła, w Polsce od XI do XIX w.; dz. początkowo pobierana była jako 1/10 plonów, przeważnie w snopach, później została
 • Co to jest Baltici Maris Dominium w historii Jak to było oznaczający władanie Morzem Bałtyckim; walkę o kontrolę żeglugi na Bałtyku podjęły Szwecja, Dania, Rosja a również Polska, która jednak

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.