dysydenci dokument krzyżówka co to znaczy.
Dominium Maris Baltici co znaczy Dagome iudex krzyżówka daniny co to jest dziesięcina słownik.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na D

 • Co to jest Dysydenci w historii Jak to było kościoła panującego; w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. d. nazywano członków kościołów niekatolickich, w szczególności protestantów - luteranów
 • Co to jest Dokument w historii Jak to było stwierdzające albo wprowadzające jakiś stan prawny albo wykorzystywane do wykonywania uprawnień; 2) nośnik informacji w formie utrwalonego
 • Co to jest Drużyna w historii Jak to było przyboczny wodzów plemiennych; w Polsce do XII w. d. stanowiła trzon sił zbrojnych władców (d. Mieszka I liczyła około 3000 wojowników
 • Co to jest Dynastia w historii Jak to było  - ród panujący w kraju monarchicznym, gdzie dziedziczna władza przechodzi z monarchy na jego potomstwo
 • Co to jest Deportacja w historii Jak to było polegająca na wywiezieniu skazanego do odległego, izolowanego miejsca, na przymusowy pobyt; wobec Polaków powszechnie użytkowana poprzez
 • Co to jest Despotyzm w historii Jak to było władza, regularnie oparta na terrorze, nie uznająca praw i swobód obywatelskich; 2) skrajny absolutyzm, tyrania
 • Co to jest Detronizacja w historii Jak to było  - pozbawienie panującego władzy monarszej, usuwanie go z tronu
 • Co to jest Dyzunici w historii Jak to było wyznawcom prawosławia, którzy w przeciwieństwie do unitów, nie przystąpili w 1596 r. do unii z kościołem rzymskokatolickim w Brześciu
 • Co to jest Dziesięcina w historii Jak to było ludność na rzecz Kościoła, w Polsce od XI do XIX w.; dz. początkowo pobierana była jako 1/10 plonów, przeważnie w snopach, później została
 • Co to jest Daniny w historii Jak to było obligatoryjne świadczenia w naturze, składane poprzez ludność na rzecz  władcy; od XII-XIII w. d. zostały zlikwidowane, kiedy wprowadzono
 • Co to jest Iudex Dagome w historii Jak to było Mieszko I wspólnie z całym krajem polskim oddaje się pod opiekę papiestwa, w zamian zobowiązując się do płacenia daniny - świętopietrza
 • Co to jest Baltici Maris Dominium w historii Jak to było oznaczający władanie Morzem Bałtyckim; walkę o kontrolę żeglugi na Bałtyku podjęły Szwecja, Dania, Rosja a również Polska, która jednak

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.