lokacja co to znaczy.
Definicja lokacja w historii. Słownik: niemieckim dokonywane poprzez zasadźcę, działającego.

Czy przydatne?

Co to jest lokacja

Czym jest lokacja:  - w Polsce od XIII w. zakładanie wsi albo miasta na prawie niemieckim dokonywane poprzez zasadźcę, działającego z polecenia księcia albo innego pana feudalnego; potem l. nazywano organizowanie i nadawanie prawa niemieckiego już istniejącym miastom i wsiom; l. miast wiązała się z regulacją ruchu, wytyczeniem sieci ulic i wprowadzeniem regularnej zabudowy; l. wsi (od poł. XIII w.) rzadko dotyczyła zakładania nowych osad, w większości przypadków było przenoszone prawo niemieckie na wsie polskie już istniejące; feudał po otrzymaniu od władcy immunitetu zawierał umowę z zasadźcą, na czele stawał sołtys, który przewodniczył wiejskiej ławie sądowej, chłopi zazwyczaj otrzymywali w samodzielne użytkowanie łan ziemi i po okresie wolnizny, zwalniającym ich od opłat, zobowiązani byli do uiszczania czynszu i niewielkiej robocizny na rzecz feudała; l.
wsi przyczyniła się do upowszechnienia trójpolówki

Czym jest lokacja znaczenie w Historia i wydarzenia L .