serwituty co to znaczy.
Definicja serwituty w historii. Słownik: z dworskich lasów, łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia.

Czy przydatne?

Co to jest serwituty

Czym jest serwituty:  - uprawnienia chłopów do określonego korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; w trakcie uwłaszczenia chłopów w XIX w. w Galicji i Królestwie Polskim własność terenów obciążonych s. przyznawano posiadaczom ziemskim, chłopom pozostawiano prawo korzystania z s.; na tym tle dochodziło do licznych zatargów pomiędzy dworem a wsią; ostatecznie s. zlikwidowane zostały przed II wojną światową

Czym jest serwituty znaczenie w Historia i wydarzenia S .