ława sądowa co to znaczy.
Definicja ława sądowa w historii. Słownik: sądownicze w miastach i wsiach lokowanych na prawie.

Czy przydatne?

Co to jest ława sądowa

Czym jest ława sądowa: (miejska i wiejska) - organ samorządu pełniący funkcje sądownicze w miastach i wsiach lokowanych na prawie niemieckim; ł. s. miejska składała się z 7-12 ławników (pochodzących raczej z patrycjatu), rozpatrujących, pod przewodnictwem wójta, kwestie podlegające sądownictwu miejskiemu i nadających moc prawną transakcjom finansowym, zobowiązaniom płatniczym mieszczan i zapisom we właściwych księgach miejskich, ł. s. wiejska była sądem pierwszej instancji we wsiach lokowanych na prawie niemieckim, w jej skład wchodzili sołtys i ławnicy; wspólnie z postępem immunitetów i gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej ł. s. wiejskie zaczęły zanikać

Czym jest ława sądowa znaczenie w Historia i wydarzenia L .