magnateria co to znaczy.
Definicja magnateria w historii. Słownik: średniowiecznego możnowładztwa, najzamożniejsza część.

Czy przydatne?

Co to jest magnateria

Czym jest magnateria:  - w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w., wywodząca się ze średniowiecznego możnowładztwa, najzamożniejsza część szlachty, posiadająca ogromne majątki ziemskie - latyfundia, przynoszące wielkie dochody finansowe; przedstawiciele m. piastowali najwyższe urzędy w kraju, zasiadali w senacie; ich majątki powiększane były dzięki nadaniom poprzez królów, w zastaw albo jako darowizny królewszczyzn; od XVI w. m. toczyła ostrą walkę ze średnią szlachtą, która domagała się ograniczenia wpływów m. i głosiła program egzekucji dóbr i praw; od połowy XVII w. m. ponownie miała decyzyjny wpływ na politykę państwa; potęga magnatów osłabiała pozycję króla i sprzyjała decentralizacji państwa; w XVIII w. niektórzy magnaci, dla obrony swoich interesów, wiązali się z krajami sąsiednimi, szczególnie z Rosją i Prusami, umożliwiając im ingerencję w wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej

Czym jest magnateria znaczenie w Historia i wydarzenia M .