starosta co to znaczy.
Definicja starosta w historii. Słownik: wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych.

Czy przydatne?

Co to jest starosta

Czym jest starosta:  - w Polsce od początku XIV w. mianowany poprzez króla wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych mu ziemiach (prowincji); miał pełnię władzy na tym obszarze, z wyjątkiem prawa nadawania przywilejów; w zakresie uprawnień s. leżały kwestie sądownicze, wojskowe, skarbowe i dóbr królewskich; urząd s. wprowadził do Polski Wacław II czeski, zmierzając do wzmocnienia władzy królewskiej; s. dzielili się na: sprawujących namiestnictwo w prowincjach (s. generalni - w Wielkopolsce, na Rusi i Podolu), zwierzchników zamków albo grodów z podległymi powiatami (s. grodowi), a również zarządzających zespołem oddanych w dzierżawę (tenuta) dóbr królewskich (s. niegrodowi albo tenutariusze); w XVI w. zmalało znaczenie s., tak iż starostwa stały się jedynie urzędami ziemskimi; w okresie zaborów w Galicji s. był urzędnikiem zarządzającym obwodem, później cyrkułem i powiatem, w Polsce międzywojennej i w latach 1945-50 urzędnikiem stojącym na czele administracji powiatu

Czym jest starosta znaczenie w Historia i wydarzenia S .