patrycjat co to znaczy.
Definicja patrycjat w historii. Słownik: najczęściej pochodzenia niemieckiego) sprawująca władzę.

Czy przydatne?

Co to jest patrycjat

Czym jest patrycjat:  - najzamożniejsza ekipa mieszczaństwa średniowiecznego (najczęściej pochodzenia niemieckiego) sprawująca władzę polityczną i ekonomiczną w mieście; p. stanowili bogaci kupcy, bankierzy, czasem najbogatsi rzemieślnicy; przedstawiciele p. zasiadali w radzie miejskiej i ławie sądowej; w XIV-XV w. bogaci patrycjusze obejmowali posiadłości ziemskie i uzyskiwali tytuł szlachecki (zobacz: nobilitacja); w XVI w. władzę p. w pewnym stopniu ograniczyło dojście do głosu pospólstwa, występującego przeciw nadużyciom p.; wspólnie z postępem stosunków kapitalistycznych w miastach p. zanikł na przełomie XVIII i XIX w

Czym jest patrycjat znaczenie w Historia i wydarzenia P .