podskarbi co to znaczy.
Definicja podskarbi w historii. Słownik: w okresie rozbicia dzielnicowego skarbem poszczególnych.

Czy przydatne?

Co to jest podskarbi

Czym jest podskarbi:  - w dawnej Polsce urzędnik zarządzający skarbem królewskim; w okresie rozbicia dzielnicowego skarbem poszczególnych książąt dzielnicowych zajmowali się skarbnicy; po zjednoczeniu państwa w XIV w. zarząd nad skarbem państwowym przejął skarbnik krakowski, przyjmując tytuł p. koronnego; czuwał on od tego momentu nad dochodami i opłatami skarbu królewskiego i nadzorował mennicę; w XV w. pojawił się urząd p. nadwornego, będącego zastępcą p. koronnego; od unii lubelskiej (1569) analogiczne urzędy powstały na Litwie; urząd p. zachował się do upadku Rzeczpospolitej pod koniec XVIII w

Czym jest podskarbi znaczenie w Historia i wydarzenia P .