sanacja co to znaczy.
Definicja sanacja w historii. Słownik: politycznego obozu rządzącego w Polsce od przewrotu majowego.

Czy przydatne?

Co to jest sanacja

Czym jest sanacja:  - (z łaciny sanatio - uzdrowienie) popularna nazwa politycznego obozu rządzącego w Polsce od przewrotu majowego w 1926 r. do IX 1939 r.; s. stworzona poprzez zwolenników J. Piłsudskiego, głosiła hasła uzdrowienia życia politycznego, społeczno-gospodarczego i moralnego; działacze sanacyjni wysuwali tezy o kryzysie demokracji, ostro krytykowali mechanizm parlamentarny, utożsamiając go z partyjniactwem i prywatą, przeciwstawiali mu mechanizm elitarno-autokratyczny o silnej władzy wykonawczej; kluczową organizacją polityczną s. był w latach 1926-1935 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), a w latach 1935-39 Obóz Zjednoczenia Narodowego; po zgonu J. Piłsudskiego (1935) w obozie s. wyraźnie zarysowały się różnice, część działaczy, między innymi tak zwany ekipa zamkowa, skupiona wokół I. Mościckiego i E. Kwiatkowskiego, okazywała niechęć wobec nacjonalistycznego i totalitarnego kierunku Obozu Zjednoczenia Narodowego, będącego pod wpływem E. Rydza-Śmigłego

Czym jest sanacja znaczenie w Historia i wydarzenia S .