sołtys co to znaczy.
Definicja sołtys w historii. Słownik: lokowanej na prawie niemieckim, sprawująca własną funkcję.

Czy przydatne?

Co to jest sołtys

Czym jest sołtys:  - w średniowiecznej Polsce osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim, sprawująca własną funkcję dożywotnio; s. zajmował się zbieraniem czynszu na rzecz feudała, przewodniczył ławie sądowej (wiejskiej); regularnie jako zasadźca otrzymywał kilka łanów ziemi, na których mógł osadzać chłopów, uczestniczył w dochodach pana i miał prawo posiadania młyna albo jatki; s. stanowili mocną grupę socjalną, mogącą konkurować ekonomicznie nawet ze średnią szlachtą (co powodowało niechęć szlachty do s.); statut warecki (1423) dawał szlachcie sposobność wykupu sołectw od "krnąbrnych i opornych" s.; od XVI w. s. był mianowany poprzez właściciela wsi na określony czas, a jego rola ograniczała się do nadzoru prac pańszczyźnianych; w Polsce międzywojennej i do 1950 r. stał na czele gromady, najniższej jednostki podziału administracyjnego; w latach 1958-1973 był łącznikiem pomiędzy wsią a gromadzką poradą narodową, od 1973 r. pomiędzy sołectwem a gminną poradą narodową i naczelnikiem gminy, od 1990 r. s. jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców wsi

Czym jest sołtys znaczenie w Historia i wydarzenia S .