sejmik ziemski co to znaczy.
Definicja sejmik ziemski w historii. Słownik: wybierano posłów na sejm walny i udzielano im.

Czy przydatne?

Co to jest sejmik ziemski

Czym jest sejmik ziemski:  - od XIV w. zjazd całej szlachty z danej ziemi, na którym wybierano posłów na sejm walny i udzielano im dyrektyw, rozpatrywano lokalne kwestie, wydawano uchwały (tak zwany laudy), wysuwano kandydatów na urzędy ziemskie, uchwalano lokalne podatki; w zależności od okoliczności w jakich je zwoływano, s. z. mogły być: przedsejmowe (wybierające posłów na sejm walny), deputackie (wyznaczające deputatów do trybunału), elekcyjne (wybierające urzędników ziemskich), kapturowe (sprawujące rządy w czasie bezkrólewia), relacyjne (na nich wysłuchiwano sprawozdań z obrad sejmu walnego)

Czym jest sejmik ziemski znaczenie w Historia i wydarzenia S .