papiery dłużne początkowa co to znaczy.
Papiery Dłużne, Początkowa Suma Ubezpieczenia, Pracowniczy Program Emerytalny, Przedmiot.

Definicje ubezpieczeniowe na P

 • Co to jest Przekazanie składki Definicja Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą
 • Co to jest Przypis składki Definicja Wysokość należnej składki
 • Co to jest POF Definicja klienta - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w
 • Co to jest Papier komercyjny Definicja który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane
 • Co to jest Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Definicja ubezpieczonego/ ubezpieczonego mienia zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniach indywidualnych start i
 • Co to jest PIU Definicja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Kluczowym zadaniem
 • Co to jest Przejęcie opłacania składki Definicja zakład ubezpieczeń przejmuje wymóg opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia
 • Co to jest Powszechne Towarzystwa Emerytalne Definicja Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich
 • Co to jest Prowizja Definicja Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń
 • Co to jest Pośrednik ubezpieczeniowy Definicja Agent ubezpieczeniowy albo broker
 • Co to jest Przywileje emerytalne Definicja Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury
 • Co to jest Prolongata Definicja Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa
 • Co to jest Proces inwestycyjny Definicja transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, podstawowymi i portfelowymi
 • Co to jest Portfel inwestycyjny Definicja finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty
 • Co to jest Polisa Definicja Dokument wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy
 • Co to jest POK Definicja funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w
 • Co to jest Pasywa Definicja Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów
 • Co to jest Papier wartościowy Definicja przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony
 • Co to jest Przedmiot ubezpieczenia Definicja W ubezpieczeniach osobowych jest nim na przykład życie albo zdrowie ubezpieczonego, w ubezpieczeniach majątkowych – mienie
 • Co to jest Pracowniczy program emerytalny Definicja prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru. Może być prowadzony w formie: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o
 • Co to jest Początkowa suma ubezpieczenia Definicja zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych
 • Co to jest Papiery dłużne Definicja certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.