przyp składki prowizja co to znaczy.
Przekazanie składki co znaczy PIU krzyżówka Przywileje emerytalne co to jest Przedmiot.

Definicje ubezpieczeniowe na P

 • Co to jest Składki Przypis Definicja Wysokość należnej składki
 • Co to jest Prowizja Definicja Płaca agentów i brokerów za pozyskiwanie ubezpieczeń
 • Co to jest Ubezpieczenia Suma Początkowa Definicja zawarciu umowy (dot. ubezpieczeń jednostkowych) albo przystąpieniu do ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych
 • Co to jest Emerytalny Program Pracowniczy Definicja prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru. Może być prowadzony w formie: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o
 • Co to jest Pasywa Definicja Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów
 • Co to jest Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Definicja ubezpieczonego/ ubezpieczonego mienia zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniach indywidualnych start i
 • Co to jest Prolongata Definicja Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Pośrednik Definicja Agent ubezpieczeniowy albo broker
 • Co to jest Dłużne Papiery Definicja certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy
 • Co to jest Inwestycyjny Proces Definicja transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, podstawowymi i portfelowymi
 • Co to jest Składki Opłacania Przejęcie Definicja zakład ubezpieczeń przejmuje wymóg opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia
 • Co to jest Inwestycyjny Portfel Definicja finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty
 • Co to jest Pof Definicja klienta - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w
 • Co to jest Pok Definicja funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona zwłaszcza do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w
 • Co to jest Polisa Definicja Dokument wystawiony poprzez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy
 • Co to jest Komercyjny Papier Definicja który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane
 • Co to jest Emerytalne Towarzystwa Powszechne Definicja Towarzystwa zajmujące się zarządzaniem, inwestowaniem i pomnażaniem składek gromadzonych w OFE. Reprezentują OFE wobec osób trzecich
 • Co to jest Wartościowy Papier Definicja przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony
 • Co to jest Ubezpieczenia Przedmiot Definicja W ubezpieczeniach osobowych jest nim na przykład życie albo zdrowie ubezpieczonego, w ubezpieczeniach majątkowych – mienie
 • Co to jest Emerytalne Przywileje Definicja Prawo do wcześniejszej albo wyższej emerytury
 • Co to jest Piu Definicja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Kluczowym zadaniem
 • Co to jest Składki Przekazanie Definicja Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.