Papiery dłużne co to znaczy.
Pojęcie Papiery dłużne w ubezpieczeniach. wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego.

Czy przydatne?

Definicja Papiery dłużne

Definicja z ang. debt securities, z niem. Schuldverschreibungen.

Co to znaczy: Wszelkiego rodzaju obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie (emitentem), a nabywcą papieru dłużnego. Papiery dłużne zwykle cechują się wysoka płynnością i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym

Czym jest Papiery dłużne znaczenie w Słownik P .