bezterminowe ubezpieczenie co to znaczy.
Bank Depozytariusz co znaczy Broker krzyżówka Business interruption co to jest Bony Skarbowe.

Definicje ubezpieczeniowe na B

  • Co to jest Bezterminowe ubezpieczenie na życie Definicja Ubezpieczenie na życie zawierane na czas nieokreślony. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową do końca życia
  • Co to jest Beneficjent Definicja Odmiennie uposażony, osoba wskazana poprzez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego
  • Co to jest Bessa Definicja Długookresowy spadek kursu giełdowego papierów wartościowych albo cen towarów notowanych na giełdzie
  • Co to jest Skarbowe Bony Definicja terminie wykupu do jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP
  • Co to jest Interruption Business Definicja utraconych zysków w razie nagłych przerw w jej działaniu, wynikłych ze zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych uwarunkowaniach umowy
  • Co to jest Broker Definicja zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeń. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta opierając się na pisemnego
  • Co to jest Depozytariusz Bank Definicja dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.