ryzyko ubezpieczeniowe co to znaczy.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia co znaczy Rekompensata szkody krzyżówka Rejestr funduszy.

Definicje ubezpieczeniowe na R

 • Co to jest Ubezpieczeniowe Ryzyko Definicja Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia
 • Co to jest Zysków Reinwestowanie Definicja Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Co to jest Udziałów Rachunek Definicja Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego
 • Co to jest Zwrotu Stopa Realna Definicja Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji
 • Co to jest Roszczenie Definicja Zgłoszenie poprzez ubezpieczonego albo ubezpieczającego pretensji w kwestii wypłaty odszkodowania albo świadczenia
 • Co to jest Reinwestycja Definicja w funduszu inwestycyjnym, gdzie uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w ustalonym poprzez fundusz terminie (na
 • Co to jest Ubezpieczonych Rzecznik Definicja uprawnionych z umów ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Co to jest Polisowy Rok Definicja od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy
 • Co to jest Polisy Rocznica Definicja Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Co to jest Rating Definicja inwestycyjnego związanego z ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań
 • Co to jest Renta Definicja Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy
 • Co to jest Funduszy Ranking Definicja zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w
 • Co to jest Inwestycyjnych Funduszy Rejestr Definicja dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie
 • Co to jest Szkody Rekompensata Definicja Zobacz: odszkodowanie
 • Co to jest Ubezpieczenia Umowy Rozwiązanie Definicja zależności od rodzaju ubezpieczenia w przypadku na przykład wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, dokonania całkowitego wykupu

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.