Reinwestycja co to znaczy.
Pojęcie Reinwestycja w ubezpieczeniach. Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w.

Czy przydatne?

Definicja Reinwestycja

Definicja z ang. reinvestment, z niem. Thesaurierung.

Co to znaczy: Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, gdzie uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia, Uczestnik zwolniony jest z koszty manipulacyjnej

Czym jest Reinwestycja znaczenie w Słownik R .