Bank Depozytariusz co to znaczy.
Pojęcie Bank Depozytariusz w ubezpieczeniach. rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny.

Czy przydatne?

Definicja Bank Depozytariusz

Definicja z ang. Custodian Bank, z niem. Depotbank.

Co to znaczy: Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu

Czym jest Bank Depozytariusz znaczenie w Słownik B .