Pracowniczy program emerytalny co to znaczy.
Pojęcie Pracowniczy program emerytalny w ubezpieczeniach. Może być prowadzony w formie: 1.

Czy przydatne?

Definicja Pracowniczy program emerytalny

Definicja z ang. Occupational pension scheme, z niem. Betriebliche Altersversorgung.

Co to znaczy: Dobrowolny program oszczędnościowy prowadzony poprzez pracodawcę w ramach III filaru. Może być prowadzony w formie: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, 4. umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych

Czym jest Pracowniczy program emerytalny znaczenie w Słownik P .