Przedmiot ubezpieczenia co to znaczy.
Pojęcie Przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczeniach. życie albo zdrowie ubezpieczonego, w.

Czy przydatne?

Definicja Przedmiot ubezpieczenia

Definicja z ang. Subject of insurance, z niem. Gegenstand der Versicherung.

Co to znaczy: jest określany w umowie ubezpieczenia. W ubezpieczeniach osobowych jest nim na przykład życie albo zdrowie ubezpieczonego, w ubezpieczeniach majątkowych – mienie, odpowiedzialność cywilna etc

Czym jest Przedmiot ubezpieczenia znaczenie w Słownik P .