Portfel inwestycyjny co to znaczy.
Pojęcie Portfel inwestycyjny w ubezpieczeniach. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w.

Czy przydatne?

Definicja Portfel inwestycyjny

Definicja z ang. investment portfolio, z niem. Investment-Portfolio.

Co to znaczy: Złożona jest z różnych instrumentów finansowych, w które inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, akcje firm notowanych na regulowanym rynku giełdowym, poza giełdowym albo dopuszczone do publicznego obrotu akcje NFI (w ramach narzuconych limitów zaangażowania)

Czym jest Portfel inwestycyjny znaczenie w Słownik P .