Początek odpowiedzialności co to znaczy.
Pojęcie Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach. ubezpieczeniowa zakładu.

Czy przydatne?

Definicja Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Definicja z ang. Beginning liability insurance, z niem. Anfang Haftpflichtversicherung.

Co to znaczy: Dzień, gdzie w relacji do ubezpieczonego/ ubezpieczonego mienia zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa zakładu ubezpieczeń. W ubezpieczeniach indywidualnych start i koniec odpowiedzialności jest z reguły określany w dokumencie ubezpieczenia

Czym jest Początek odpowiedzialności znaczenie w Słownik P .