Papier wartościowy co to znaczy.
Pojęcie Papier wartościowy w ubezpieczeniach. najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza.

Czy przydatne?

Definicja Papier wartościowy

Definicja z ang. security, z niem. Sicherheit.

Co to znaczy: Dokument uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle

Czym jest Papier wartościowy znaczenie w Słownik P .