co to wyjaśnienie co to jest co to znaczy.
Czym jest w literaturze? Słownik i znaczenie biznesu. Definicje w ubezpieczeniach, podatkach i.

Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

 • Co to jest Arbitraż W polityce relacjach międzynarodowych znany od dawna. Pewne formy arbitrażu można spotkać już w starożytnej Grecji, a potem w średniowieczu
 • Co to jest Represje W polityce represje oznaczają stan podporządkowania, spowodowany poprzez systematyczne zastraszanie albo jawną przemoc. Represje wykazują
 • Co to jest Rokowania, negocjacje W polityce załatwiania sporu, jeśli powstała różnica stanowisk pomiędzy krajami. Rokowania są skuteczne, jeśli państwa będące w sporze
 • Co to jest Saddam Husajn W polityce pełnił rolę prezydenta, utrzymywał się poprzez sporo lat u władzy przy użyciu metod niedemokratycznych. Ur. w 1937 w rodzinie

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

 • Słownik Spółka zależna Firma, której przewarzająca część akcji/udziałów jest w posiadaniu innej firmy
 • Słownik Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu i przynajmniej: inny zakład ubezpieczeń, będący podmiotem zależnym zakładu
 • Słownik Spółka komandytowo-akcyjna osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, gdzie wobec wierzycieli za zobowiązania firmy przynajmniej jeden
 • Słownik Bony skarbowe skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w państwie na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym wg wartości nominalnej, po

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.

 • Symbol Bal – metafora życia w szkole W literaturze w piosence Agnieszki Osieckiej, brawurowo śpiewanej poprzez Marylę Rodowicz. Eksponuje ona nietrwałość, kruchość naszej egzystencji
 • Symbol Antygona w szkole W literaturze ostryTyle miał wagi i siły w człowieku,by mógł łamać święte prawa boże,Które są wieczne i trwają od wieku,iż ich początku nikt zbadać nie
 • Symbol Mali i wielcy tyrani totalitaryzmu w szkole W literaturze literackie i filmowe portrety totalitaryzmu, zarówno hitlerowskiego, jak i stalinowskiego. W słynnym filmie Dyktator Charlie Chaplin