Zasady sporządzania bilansu co to znaczy.
Co to jest Zasady sporządzania bilansu. Czym jest: kluczowym źródłem informacji o sytuacji.

Czy przydatne?

Co to jest Zasady sporządzania bilansu

Definicja z ang. Principles of preparation of the balance sheet, z niem. Grundlagen der Erstellung der Bilanz.

Słownik ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU: Bilans jest częścią sprawozdania finansowego
Bilans jest kluczowym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Przypadek finansowa uzależniona jest od:
informacji o zasobach
informacji o strukturze finansowej
informacji dotyczących płynności i wymagalności
Sprawozdania finansowe sporządza się w oparciu o następujące zasady:
zasadę memoriału
zasadę ciągłości
zasadę kontynuacji działania
zasadę wyceny wg kosztu historycznego
zasadę ostrożnej wyceny
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Zasady sporządzania bilansu znaczenie w Słownik Z .