Rozrachunki co to znaczy.
Co to jest Rozrachunki. Czym jest: regulacją prawno-ekonomiczną W bilansie rozrachunki ujmuje się.

Czy przydatne?

Co to jest Rozrachunki

Definicja z ang. settlements, z niem. Siedlungen.

Słownik ROZRACHUNKI: Rozrachunki to ogół należności i zobowiązań wspólnie z ich regulacją prawno-ekonomiczną
W bilansie rozrachunki ujmuje się zarówno w aktywach ( należności długo- i krótkoterminowe), jak i w pasywach (zobowiązania)
Cechy rozrachunków:
osoba dłużnika i wierzyciela jest dokładnie ustalona
stawka, która jest obiektem rozrachunków jest akceptowana poprzez obie strony jest to wierzyciela i dłużnika
termin zapłaty jest ściśle określony
Regulacja rozrachunków pod względem podmiotowym:
rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
rozrachunki z pracownikami
rozrachunki z urzędem skarbowym, urzędem celnym, Zakład Ubezpieczeń Socjalnych
rozrachunki z właścicielami, wspólnikami, udziałowcami i akconariuszami
rozrachunki z ubezpieczycielami i inne
Regulacja rozrachunków pod względem przedmiotowym:
rozrachunki z tytułu dostaw i usług
rozrachunki publicznoprawne
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki z pracownikami
pozostałe rozrachunki
Rozrachunki dzieli się wg typów działalności:
rozrachunki działalności operacyjnej
rozrachunki działalności inwestycyjnej
rozrachunki działalności finansowej
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Rozrachunki znaczenie w Słownik R .