Zakładowy Plan Kont co to znaczy.
Co to jest Zakładowy Plan Kont. Czym jest: konkretnego przedsiębiorstwa. Zakładowy Plan Kont.

Czy przydatne?

Co to jest Zakładowy Plan Kont

Definicja z ang. The Company's Plan of Accounts, z niem. Die Unternehmensplan-Konten.

Słownik ZAKŁADOWY PLAN KONT: Zakładowy Plan Kont to jest plan kont przygotowywany dla konkretnego przedsiębiorstwa.
Zakładowy Plan Kont uwzględnia specyfikę działalności spółki, organizację i potrzeby informacyjne.
Plan Kont to jest usystematyzowana spis kont składająca się z nazw i numerów kont. Plan kont służy do ewidencji posiadanych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania.
Kierownik jednostki ma wymóg sporządzenia planu kont.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Zakładowy Plan Kont znaczenie w Słownik Z .