Konto księgowe co to znaczy.
Co to jest Konto księgowe. Czym jest: księgowej wykorzystywane do rejestracji jednorodnych operacji.

Czy przydatne?

Co to jest Konto księgowe

Definicja z ang. account Accounting, z niem. accounting.

Słownik KONTO KSIĘGOWE: Konto księgowe to jest fundamentalne narzędzie ewidencji księgowej wykorzystywane do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych
Konto służy do zapisów księgowych.
Formy konta:
jednostronne
dwustronne
Konto jednostronneNa kontach jednostronnych po zapisaniu każdej operacji oblicza się obecny stan danego składnika. Nie ma tutaj podziału na część służacej do rejestracji operacji zwiększającej albo zmniejszającej stan składnika.
Konto dwustronneKonta dwustronne są użytkowane do rejestracji operacji zwiększających po jednej stronie, a po drugiej stronie operacji zmniejszających stan składnika. Układ graficzny może być różny.
Lewą stronę konta tytułujemy ,,Debet,, albo ,,Winien,,. Prawą stronę konta tytułujemy ,,Credit,, albo ,,Ma,,.
Operacje po stronie ,,Winien,, to obciążenie konta albo zapisanie w ciężar konta.
Operacje po stronie ,,Credit,, to uznanie konta albo zapisanie na dobro konta.
Przedmioty konta
nazwa konta
znak cyfrowy konta
dane identyfikacyjne operacji (data, numer, rodzaj dokumentu, treść operacji)
stawka operacji
Obrót kontaObrót konta to jest suma ogólna zapisów po jednej stronie konta. Wyróżniamy dwa typy obrotów debetowy i kredytowy. Podsumowania zapisów dokonuje się raz w miesiącu za moment sprawozdawczy.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Konto księgowe znaczenie w Słownik K .