Forma opodatkowania co to znaczy.
Co to jest Forma opodatkowania. Czym jest: podatku Dla osób fizycznych są do wyboru cztery formy.

Czy przydatne?

Co to jest Forma opodatkowania

Definicja z ang. form of taxation, z niem. Form der Besteuerung.

Słownik FORMA OPODATKOWANIA: Forma opodatkowania to jest sposób wyliczenia i zapłaty podatku
Dla osób fizycznych są do wyboru cztery formy opodatkowania. Wybór formy opodatkowania jest obligatoryjny.
W razie, gdy prowadzona jest działalność gospodarcza, należy wybrać formę opodatkowania. Wybór ma wpływ na wysokośc przyszłego podatku, jak także na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.
Zmiana wybranej formy opodatkowania nie jest możliwa pośrodku roku podatkowego. Można to zrobić tylko najpierw roku podatkowego.
Formy opodatkowania:
opodatkowanie na zasadach ogólnych
podatek liniowy 19%
ryczałt od przychodów ewidencyjnych
karta podatkowa
Przy wyborze formy opdatkowania należy wziąć pod uwagę:
rodzaj działalności
wielkość działalności
wysokość dochodów i wydatków
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Forma opodatkowania znaczenie w Słownik F .