Straty nadzwyczajne co to znaczy.
Co to jest Straty nadzwyczajne. Czym jest: trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną.

Czy przydatne?

Co to jest Straty nadzwyczajne

Definicja z ang. Extraordinary losses, z niem. außergewöhnliche Verluste.

Słownik STRATY NADZWYCZAJNE: Utraty wyjątkowe to są konsekwencje finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie są powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Utraty nadzwyczaje zostały opisane w Ustawie o Rachunkowości w art. 3 ust.1 pkt 33. Utraty wyjątkowe są wywołane zdarzeniami losowymi - powodzią, hurmaganem, pożarem, gradobiciem, kradzieżą z włamaniem i tym podobne
Muszą być spełnione trzy warunki, by zaakceptować zyski i utraty wyjątkowe:
muszą to być zdarzenia trudne do przewidzenia - na przykład powódź, pożar, kradzież z włamaniem, inne klęski losowe)
mają miejsce poza działalnością operacyjną jednostki gospodarczej
nie dotyczą bezpośrednio, tzn. nie są powiązane z ogólnym ryzykiem prowadzenia poprzez jednostkę takiej działalności
Utraty wyjątkowe - przykłady:
utraty wywołane działaniem czynników natury (na przykład powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, huragany i tym podobne)
wartość netto składników majątkowych, które zostały utraconew wyniku zdarzeń lowowych, jak także wydatki usuwania skutków tych zdarzeń
wartość netto składników majątku na stałe unieruchomionych wskutek zaniechania określonego rodzaju działalności, jak także wydatki ich likwidacji albo sprzedaży
wartość sprzedanych albo zezłomowanych materiałów, półfabrykatów, które są zbędne z uwagi na zaniechanie określonej działalności i nie nadają się do dalszego zastosowania w innej działalności
wartość netto składników majątkowych, które wchodzą w skład zorganizowanej części jednostki i które podlegają sprzedaży
Księgowanie strat nadzwyczjanychStraty wyjątkowe księgujemy na koncie o tej samej nazwie. Saldo konta strony WN przenosi się na koniec roku obrotowego na konto ,,rezultat finansowy,,.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Straty nadzwyczajne znaczenie w Słownik S .