hetman co to znaczy.
Definicja hetman w historii. Słownik: zaciężnych mianowanego poprzez króla; w XVI w. stanowisko.

Czy przydatne?

Co to jest hetman

Czym jest hetman:  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego poprzez króla; w XVI w. stanowisko wielkiego hetmana koronnego stało się dożywotnie; zastępcą h. wielkiego był hetman polny koronny; po zawarciu unii lubelskiej (1569) analogiczne stanowiska powstały na Litwie; władza h. nad wojskiem była bardzo rozległa; urząd h.  przetrwał do 1795 r

Czym jest hetman znaczenie w Historia i wydarzenia H .