Analiza wskaźnikowa co to znaczy.
Co to jest Analiza wskaźnikowa. Czym jest: wskaźnikowa rozwija wstępną analizę sprawdozdania.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza wskaźnikowa

Definicja z ang. Ratio analysis, z niem. Ratio-Analyse.

Słownik ANALIZA WSKAŹNIKOWA: Badanie wskaźnikowa jest część analizy finansowej. Badanie wskaźnikowa rozwija wstępną analizę sprawdozdania finansowego.
Badanie wskaźnikowa to jest narzędzie oceniające kondycję przedsiębiorstwa. Parametry z analizy wyrażają relację składników aktywów albo pasywów, rachunku zysków i strat i sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.
Założenia modelu wyznaczników DuPonta:
Należy rozpatrywać cztery ekipy wyznaczników
Pomiędzy parametrami następują zależnośći przyczynowa, a to pozwala na wzbogacenie analizy o badania przyczynowe
Schemat Wyznaczników DuPonta jest w najwyższym stopniu przydatny do do oceny kondycji przedsiębiorstwa.
Regulacja wyznaczników:
Parametry rentowności (z racji na licznik, z racji na mianownik)
Parametry zadłużenia (Obciążenia majątku, poziom długu, pokrycie długu nadwyżką finansową, wiarygodność kredytowa)
Parametry płynności (statystyczne i dynamiczne)
Parametry sprawności (szybkości rotacji i produktywności)
Zalety analizy wskaźnikowej:
prostota pomiaru zjawisk
powszechność stosowania wyznaczników
umożliwienie identyfikacji krytycznych obszarów działania
Wady analizy wskaźnikowej:
brak uniwersalnych wzorców wyznaczników
brak wskazania przyczyn zjawisk niekorzystnych
niebezpieczeństwo błędnej interpretacji wyznaczników
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Analiza wskaźnikowa znaczenie w Słownik A .