Aide memoire co to znaczy.
Definicja Aide memoire w polityce. Jak wygląda Służy ono jednak zazwyczaj jako pisemne.

Czy przydatne?

Definicja Aide memoire

Co oznacza Pod względem formy aide-memoire jest zbliżone do memorandum. Służy ono jednak zazwyczaj jako pisemne potwierdzenie uprzednio ustnie wyłożonego stanowiska albo sytuacji obecnej, celem uniknięcia jego nieprawidłowej interpretacji i rozbieżności. Dlatego także wręczane jest najczęściej rozmówcy na zakończenie rozmowy, a jedynie wyjątkowo przesyłane potem przy nocie przesyłkowej. Może ono stanowić nie tylko streszczenie i podsumowanie przeprowadzonej rozmowy, ale także jej dopełnienie. Aide-memoire sporządza się zazwyczaj na czystym arkuszu papieru, a wyjątkowo na blankietach urzędowych. Prócz merytorycznej treści zamieszcza się tytuł aide-memoire, nie licząc wszelakie formuły i zwroty grzecznościowe, jak także nazwę miejscowości i datę, pieczęć i podpis i inicjały. Wyjątkowo umieszcza się datę tuż pod tekstem, z lewej strony. W praktyce USA aide-memoire opatrywane jest parafą z prawej strony pod tekstem

Czym jest Aide memoire znaczenie w Słownik A .