pańszczyzna co to znaczy.
Definicja pańszczyzna w historii. Słownik: na wykonywaniu poprzez chłopów przymusowej pracy na.

Czy przydatne?

Co to jest pańszczyzna

Czym jest pańszczyzna:  - forma renty odrobkowej w okresie feudalizmu, polegająca na wykonywaniu poprzez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana feudalnego w zamian za użytkowanie gospodarstw; w Polsce od XV w. przyrost p. związany był z postępem gospodarki folwarcznej (zobacz: folwark); wysokość p. i jej formy zależne były od wielkości gruntu chłopskiego; w XVIII w. dochodziło do  6 roboczodniówek z jednego łana chłopskiego (zobacz: łan) na tydzień; w XVIII-XIX w. p. zamieniana była na czynsz; p. zniesiono w zaborze pruskim w latach 1811-1850, w Galicji w 1848 r., a w Królestwie Polskim w latach 1863-64 (zobacz: uwłaszczenie chłopów)

Czym jest pańszczyzna znaczenie w Historia i wydarzenia P .