Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Konto analityczne Konto analityczne jest to konto, które służy do zapisów szczegółowych obrotów i sald konta syntetycznegoKonto analityczne ma charakter ksiąg pomocniczych. Na kontach analitycznych
 • System księgowy System księgowy jest to system jakie przedsiębiorstwo używa do zapisywania operacji gospodarczychSystem księgowy jest to system potrzebny do funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Zakładanie firmy Aby założyć firmę należy w pierwszej kolejności zwrócić się do Urzędu Miasta (Gminy) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku o wpis do ewidencji znajduja się
 • Forma opodatkowania Forma opodatkowania jest to sposób rozliczenia oraz zapłaty podatkuDla osób fizycznych są do wyboru cztery formy opodatkowania. Wybór formy opodatkowania jest obowiązkowy.W

Stosunki międzynarodowe

 • Grupa 77 Grupa 77 - powstała w 1964 jako forma zorganizowanej współpracy państw rozwijających się. Sytuację w świecie w latach 1950-1965 charakteryzowała "eksplozja" niepodległych państw
 • Wojna futbolowa Wojna futbolowa (1969 r.) - popularna nazwa 5-dniowej akcji zbrojnej armii Salwadoru przeciwko Hondurasowi 14-18 VII 1969. Iskrą zapalną konfliktu było zwycięstwo odniesione 15 VI
 • Legitymizacja Legitymizacja (od tac. legitimare, co oznacza "uznawać za zgodne z prawem") oznacza prawomocność. Legitymizacja zatem nadaje danemu porządkowi lub przywódcy autorytety lub wiążący
 • Petrodolary Petrodolary - nazwa przyjęta w prasie światowej dla określenia powstałych z eksportu nafty miliardowych rezerw dolarowych państw arabskich. W1973 i 1978 członkowie OPEC podnieśli

Motywy literackie

 • Marzenia o innym życiu i miłości Marzenia o innym, lepszym życiu były też udziałem Emmy Bovary, bohaterki powieści Gustawa Flauberta. Naczytawszy się romansów, spodziewała się życia jak z romansu: wspaniałych
 • Refleksje Barbary Niechcicowej i Wiktora Rubena Refleksje o przemijaniu odnajdziemy też w prozie polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Panny z Wilka to opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza o konfrontacji Wiktora Rubena ze
 • Babunia Babki, dbające o wychowanie i byt wnuka, to np. ukazane w Dolinie Issy Czesława Miłosza Michalina Surkontowa (babcia Misia) – kobieta energiczna, oschła, na pozór egoistyczna
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • incompatibilia  - w dawnej Polsce zakaz łącznego sprawowania kilku wysokich urzędów przez jedną osobę; zasada i. dotyczyła szczególnie łączenia urzędów administracyjnych z sędziowskimi
 • unia personalna  - związek państw połączonych osobą wspólnego władcy, przy zachowaniu odrębnych rządów
 • nobilitacja  - nadanie szlachectwa osobie niemającej szlacheckiego przodka, pochodzącej ze stanu mieszczańskiego lub chłopskiego; w Polsce od XIV w.; początkowo n. dokonywał król w nagrodę za
 • łan  - 1) dawna miara powierzchni; 2) podstawa uposażenia chłopa osadzanego we wsi organizowanej na prawie niemieckimł. mniejszy (chełmiński) = ok. 17 ha ł. większy  (frankoński) = ok
 • kwarta  - czwarta część dochodów z dóbr królewskich (królewszczyzn), przeznaczona na utrzymanie zaciężnego wojska kwarcianego, utworzonego w latach 1562-63, istniejącego do 1652 r

Ubezpieczenia przez Internet

 • Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Opłata manipulacyjna

  Definicja: Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem inwestowanych kwot z uwzględnieniem.

  Opłata manipulacyjna
 • Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do

  Definicja: Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek.

  POK
 • System emerytalny oparty na tzw. umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, że

  Definicja: System emerytalny oparty na tzw. umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, że pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą.

  System repartycyjny
 • Głównie są to bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców

  Definicja: Głównie są to bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców.

  Dłużne papiery wartościowe
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?