Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

  • Słownik Okaziciela na akcje jest przeważnie spotykanym rodzajem akcji. Uprawnienia z akcji na okaziciela przysługują każdemu
  • Słownik Spadku dział nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na
  • Słownik Nieme akcje uprzywilejowanej w dziedzinie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Statut firmy
  • Słownik Usługowy znak wyróżniania usług świadczonych poprzez dany podmiot. Wyraz, nazwa, znak, godło albo każde inne

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.