Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowegoRachunek zysków i strat obrazuje sytuację fianansową przedsiębiorstwa.Pokazuje również jak
 • Przejęcie Przejęcie jest to uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwemPrzejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści strategicznych lub finansowych.Przejęcie to nabycie udziałów (akcji)
 • Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie. Rachunkowość finansowa przedstawia kondycje finansową przedsiębiorstwa za pomocą danych liczbowych
 • Dłużnik Dłużnik jest to osoba fizyczna lub prawna, która jest zobowiązana jest do spłaty długu, powstalego w momencie zakupu towaru lub usługi. Dłużnik jest to klient, odbiorca. Pojęcie

Stosunki międzynarodowe

 • Akulturacja Akulturacja oznacza przyjmowanie przez jednostkę lub grupę społeczną kultury (lub któregoś z jej elementów) innej grupy społecznej (np. akulturacja językowa). Wielka encyklopedia
 • Deportacja Deportacja - jest ona jedną z metod polityki społecznej stosowanej przez organy państwa albo władze okupacyjne, która polega na przymusowym wysiedleniu ludności, bez decyzji
 • Nacjonalizacja Nacjonalizacja to przeniesienie na państwo w trybie ustawodawczym pewnej kategorii dóbr i praw prywatnych w celu ich eksploatacji, kontroli lub zmiany ich dotychczasowego
 • Włodzimierz Lenin Włodzimierz Lenin (właśc. Władimir Iljicz Uljanow) urodził się w Symbirsku. Kiedy ukończył w 1887 r. gimnazjum w Symbirsku, rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Kazaniu

Motywy literackie

 • Niemiec – wróg Pisarze polscy niejednokrotnie brali udział w kampaniach o charakterze publicystycznym,przedstawiając Niemców jako wrogów. Literatura, stając wobec naporu kolonizacji niemieckiej
 • Antybohater CHÓR STARCÓWMów coś, rób coś,posuwaj akcję,w uchu chociaż dłub!Bohater milczyCHÓR STARCÓWNic się nie dzieje.Co to znaczy?BOHATERDajcie mi spokójCHÓR STARCÓWDzięki Bogu, nie śpi
 • Zaloty w literaturze starożytnej Podstępne umizgi bogów do bogiń i pięknych Ziemianek opisuje mitologia. Hades olśnił córkę Demeter Korę (Persefonę) pięknem kwiatów, a gdy zerwała kwiat należący do władcy
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • wici  - w dawnej Polsce pęki łozowych witek lub powrozów rozsyłane do wojowników i rycerzy systemem sztafetowym jako wezwanie na wyprawę wojenną; później uniwersały królewskie
 • trybut  - danina, zwykle w pieniądzach, składana przez jednego władcę na rzecz innego jako wyraz uznawania zwierzchności terytorialnej
 • rokosz  - w dawnej Polsce początkowo zjazd całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw. Rakos, gdzie tamtejsza szlachta zbierała się podczas zjazdów
 • zasadźca  - osoba organizująca wieś lub miasto lokowane na prawie niemieckim (patrz: lokacja); z. działał na podstawie umowy z panem feudalnym i z zasady zostawał sołtysem lub wójtem
 • Dagome iudex  - dokument z ok. 991 r., w którym Mieszko I wraz z całym państwem polskim oddaje się pod opiekę papiestwa, w zamian zobowiązując się do płacenia daniny - świętopietrza; nazwa

Ubezpieczenia przez Internet

 • Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie

  Definicja: Długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

  Hossa
 • Instrument oznaczający wielkość udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu

  Definicja: Instrument oznaczający wielkość udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która ustalana jest w.

  Jednostka rozrachunkowa
 • Wartość majątku firmy

  Definicja: Wartość majątku firmy.

  Aktywa
 • Ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem nastepujące zdarzenia: śmierć w okresie odpowiedzialności zakładu

  Definicja: Ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem nastepujące zdarzenia: śmierć w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz dożycie przez ubezpieczonego określonego w umowie.

  Ubezpieczenie na życie i dożycie
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?