Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

 • Co to jest Semiprezydencjalizm I Prezydencjalizm W polityce reżim prezydencki, występujący wyłącznie w państwach, które przybrały postać republikańską. Zdaniem A. Lijpharta i G. Sartoriego
 • Co to jest Płatniczy Bilans W polityce transakcji dokonywanych pomiędzy rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, przeważnie jednym roku. Bilans płatniczy
 • Co to jest Walutowy Kurs W polityce narodowej wyrażoną w drugiej walucie. Jeśli mówimy, iż 1 euro jest równe 3,50 złotego, to podajemy tym samym kurs euro w złotych
 • Co to jest Pośrednie Podatki W polityce na opłaty na dobra i usługi. Główny jest podatek od wartości dodanej (VAT), będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

 • Słownik Bieżące Usługi poprzez franczyzodawcę w czasie obowiązywania umowy franczyzowej (po uruchomieniu poprzez franczyzobiorcę jego punktu w systemie
 • Słownik Pakietowe Transakcje Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeśli: przynajmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna i
 • Słownik Inwestycyjne Firmy polskiego pod definicją "spółki inwestycyjnej" rozumie się: dom maklerski, bank kierujący działalność maklerską, zagraniczną
 • Słownik Wykonawczy Tytuł wykonawczy, jeśli ustawa nie stanowi odmiennie. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wyposażony w klauzulę wykonalności. Na

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.

 • Symbol Kara wymierzona własną ręką w szkole W literaturze swoją ręką. Edyp– bohater Króla Edypa Sofoklesa i mitów greckich, dowiedziawszy się o swej, nieświadomie popełnionej, zbrodni ojcobójstwa
 • Symbol Nieobecny Wielki w szkole W literaturze daje kultura współczesna. Jego usilne poszukiwanie i niekiedy podane w niepewność istnienie jest tematem wielu tekstów. Przewarzająca część
 • Symbol Trędowaty Dobry Lebbroso w szkole W literaturze Grudzińskiego Wieża przynosi obraz „dobrego trędowatego”, który nie tylko nie ulega niskim żądzom, lecz wręcz wydaje się święty. Może