Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Rezerwy Rezerwy to równowartość zatrzymanej części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewiwdywanych zobowiązań, kosztów i strat w przedsiębiorstwieRezerwy zalicza
 • Próg rentowności Próg rentowności jest to próg wyrównania kosztów przez przychodyPróg rentowności jest to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają
 • Rachunkowość zarządcza Rachunkowowość zarządcza jest to dział rachunkowości, który ma za zadanie dostarczenie informacji odbiorcom wewnętrznym z przedsiębiorstwaSposób prowadzenia rachunkowości
 • Bessa Bessa jest to okres długotrwałego spadku na danym rynku.Bessa jest to termin używany na giełdzie. Bessa może być to spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów

Stosunki międzynarodowe

 • Suwerenność Suwerenność, w najprostszym znaczeniu, jest zasadą absolutnej i niepodzielnej władzy. Jednakże często czyni się rozróżnienia między suwerennością prawną i polityczną, jak również
 • SALT I Kreml czynił ogromne wysiłki, by doścignąć USA pod względem wojskowym. Mimo stałej przewagi USA w liczbie głowic nuklearnych i jakości sprzętu, np. broni antyrakietowej, w 1971 r
 • Patriot Patriot (ang. patriota) - taktyczny przeciwlotniczy system kierowania pocisków rakietowych, opracowany i produkowany przez USA. Pociski są wystrzeliwane z samobieżnych wyrzutni
 • Pro memoria stanowi odmianę aide-memoire. Różni się jednak od aide-memoire tym, że stanowi zazwyczaj wierne streszczenie rozmowy i jest mniej oficjalnym dokumentem niż aide-memoire, którego

Motywy literackie

 • Ceremonia weselna składnikiem obyczajowości polskiej wsi W Chłopach Władysława Stanisława Reymonta opisane zostało wesele najbogatszego gospodarza we wsi, wdowca, Macieja Boryny i jego narzeczonej Jagny. Chłopska epopeja utrwaliła całą
 • Lalka, marionetka Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,Wszytko to minie jako polna trawa;Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.(Jan Kochanowski, O żywocie
 • Apokalipsa Trąba dziwny dźwięk rozsieje,ogień skrzepnie, blask ściemnieje,w proch powrócą światów dzieje.Z drzew wieczności spadną liściena Sędziego straszne przyjście,by świadectwo dać
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • elekcja vivente rege  - wybór króla za życia jego poprzednika; w Polsce jedyną e. v. r. był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta I Starego w 1529 r.; szlachta obawiająca się wprowadzenia
 • gwarectwa  - w średniowieczu organizacje górnicze eksploatujące kopalnie kruszców; członkowie g. nazywani byli gwarkami, z czasem g. stały się związkami przedsiębiorców górniczych
 • junkrzy  - wielcy właściciele ziemscy w Prusach, Meklemburgii i Holsztynie; XVII-wieczna monarchia pruska miała silne oparcie w j., którzy byli rzecznikami nacjonalistycznej, zaborczej
 • interrex  - osoba zastępująca króla w czasie bezkrólewia; w Polsce od 1572 r. godność i. powierzano z urzędu prymasowi
 • dokument  - 1) uwierzytelnione pismo stwierdzające lub wprowadzające jakiś stan prawny lub służące do wykonywania uprawnień; 2) nośnik informacji w formie utrwalonego zapisu

Ubezpieczenia przez Internet

 • Składka płatna za ubezpieczenie podstawowe

  Definicja: Składka płatna za ubezpieczenie podstawowe.

  Składka podstawowa
 • Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

  Definicja: Cena, po której można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

  Cena nabycia jednostki uczestnictwa
 • Osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci

  Definicja: Osoba lub instytucja wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

  Uposażony
 • Uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do

  Definicja: Uszkodzenie ciała ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, skutkujące trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej.

  Całkowite trwałe inwalidztwo
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?