Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Księga przychodów i rozchodów Księga przychdów i rozchodów jest to księga, którą stosują osoby fizyczne opodatkowani na zasadach ogólnych Księga Przychodów i Rozchodów pozwala na rozliczanie się z Urzędem
 • Faktura Faktura jest to dokument wystawiany za zakup towarów lub usług. Faktura jest to dokument wystawiony za zakup materiałów lub usług. Wystawia go firma, która sprzedaje dany towar
 • Umowa o dzieło Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i
 • Nota kredytowa Nota kredytowa wydawana jest przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Nota kredytowa wystawiana jest przez dostawcę w celu zmniejszenia zobowiązania. Nota kredytowa jest

Stosunki międzynarodowe

 • Mao Tse-tung (Mao Zedong) Mao Tse-tung urodził się w zamożnej rodzinie chłopskiej w Shaoshan (prowincja Hunan) 26 grudnia 1893 roku. Po ukończeniu szkoły w Hunan w 1918 roku studiował zaocznie na
 • Gwiezdne Wojny Gwiezdne Wojny (Star Wars), potoczna nazwa Inicjatywy Obrony Strategicznej Stanów Zjednoczonych (ang. Strategie Defense Initiative - SDI) ogłoszona przez Ronalda Reagana 23 III
 • EFOiGR Wspólna polityka rolna UE finansowana jest przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Jest to jeden z czterech funduszy strukturalnych, nastawiony na finansowanie
 • Winston Churchill Winston Churchill (sir Winston Leonard Spencer) urodził się 30 listopada 1874 roku w pałacu Blenkheim koło Oksfordu, zmarł 24 stycznia 1965 roku w Londynie. Brytyjski mąż stanu

Motywy literackie

 • Na przykład Carmen Typowym przykładem femme fatale jest Carmen – bohaterka utworu Prospera Mérimméego, piękna andaluzyjska Cyganka, która uwodzi żołnierza Don Josego Lizzarabengoa. Swym zachowaniem
 • O macierzyństwie drastycznie i naturalistycznie Przedstawienie zarysów literackich portretów matek nie wyczerpuje tematu macierzyństwa w literaturze. Nie pokazuje wszystkich sposobów ujęcia zagadnienia. Warto zwrócić uwagę
 • Taniec na balu dziejów historii Taniec historii na wielkim symbolicznym balu ukazał też Czesław Miłosz w wierszu Walc. Prorocza wizja nadchodzących wojen, zagłady i totalitaryzmu towarzyszy beztroskiemu
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • możnowładztwo  - możni; najwyższa warstwa społeczna w państwie feudalnym, posiadająca przywileje stanowe i dziedziczne tytuły; w średniowieczu najwyższa warstwa rycerstwa; w Polsce pozycja m
 • uniwersał  - w dawnej Polsce list, proklamacja, rozporządzenie szczególnej wagi, kierowane do narodu przez króla, a niekiedy także przez wojewodów, hetmanów, przywódców; u. mogły dotyczyć
 • regencja  - 1) rządy jednej albo kilku osób (regentów) sprawowane w czasie małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności panującego; 2) jednostka administracyjna w Prusach i na ziemiach
 • patriarchat  - rodowy ustrój oparty na dominującej roli mężczyzny w życiu społecznym, ekonomicznym i silnej władzy ojcowskiej w rodzie; p. pojawił się w neolicie i rozwinął w epoce brązu
 • herb  - ustalony według określonych reguł znak rozpoznawczy osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji i państw; h. pojawiły się w Anglii w XII w., w Polsce na przełomie XIII i XIV w

Ubezpieczenia przez Internet

 • (majątkowa) - szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Jest to wszelki uszczerbek

  Definicja: (majątkowa) - szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. Jest to wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych.

  Szkoda na mieniu
 • Jest to różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego określona w chwili

  Definicja: Jest to różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego określona w chwili zawarcia ubezpieczenia.

  Wiek wstępu
 • Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać

  Definicja: Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował.

  Fundusz inwestycyjny zamknięty
 • (zgody, przystąpienia) - w ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. W ubezpieczeniach

  Definicja: (zgody, przystąpienia) - w ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. W ubezpieczeniach na życie deklaracja może zawierać wskazanie uposażonego.

  Deklaracja uczestnictwa
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?