Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego według Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Kapitał zapasowy są to środki finansowe przeznaczone na pokrycie staty
 • Audyt Audyt jest to badanie sprawozdania finansowegoAudyt jest przeprowadzany przez jednostkę zewnętrzną. Audyt jest to sprawdzenie poprawności wprowadzenia danych w księgowości. Audyt
 • Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie. Rachunkowość finansowa przedstawia kondycje finansową przedsiębiorstwa za pomocą danych liczbowych
 • Operacja gospodarcza Operacja gospodarcza jest to zdarzenie gospodarczeOperacje gospodarcze są to zdarzenia, które można wyrazić wartościowo, powodują one zmiany w stanach zasobów i źródeł ich

Stosunki międzynarodowe

 • Wojna asymetryczna Wojna asymetryczna to wojna między stronami dysponującymi nierównymi siłami, w której słabsza z nich stara się zneutralizować siły swojego przeciwnika, w tym jego wyższy poziom
 • Kantonizacja Kantonizacja - termin ten pochodzi od francuskiego słowa canton, oznaczającego wyznaczony dla jakiś celów (np. sądowych, wyborczych, wojskowych) obszar, nie pokrywający się z
 • Enwironmentalizm Mimo że enwironmentalizm uważany jest za nową ideologię związaną z powstaniem ruchu ekologicznego lub ruchu zielonych pod koniec XX wieku, jego korzenie sięgają
 • Mocarstwo, ekspansja, ekspansjonizm Mocarstwo - państwo odgrywające dużą rolę w stosunkach z innymi podmiotami władzy na świecie. W zależności od ustroju i polityki mocarstwa jego rola może być mniej lub bardziej

Motywy literackie

 • Biblijny postulat ubóstwa „Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” – głosi Ewangelia według św. Mateusza. Chrystus zalecał swym apostołom wyzbycie się
 • Zaloty zgodne z wolą rodziców i opiekunów Inaczej wyglądały zaloty, na które z ulgą i przyzwoleniem patrzyli rodzice i opiekunowie. Radost i pani Dobrójska– bohaterowie Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry niemal pchają
 • Niemiec – wróg Pisarze polscy niejednokrotnie brali udział w kampaniach o charakterze publicystycznym,przedstawiając Niemców jako wrogów. Literatura, stając wobec naporu kolonizacji niemieckiej
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • jarmark  - w średniowieczu jedna z ważniejszych form handlu, głównie hurtowego; wolna wymiana towarowa podczas j. odbywała się w określonych ośrodkach handlowych, zwykle raz do roku
 • czynsz  - świadczenie pieniężne lub danina w naturze, składane przez chłopa na rzecz właściciela gruntów za użytkowanie ziemi; w Polsce upowszechnione od XIII w., w okresie kolonizacji
 • detronizacja  - pozbawienie panującego władzy monarszej, usunięcie go z tronu
 • dynastia  - ród panujący w państwie monarchicznym, gdzie dziedziczna władza przechodzi z monarchy na jego potomstwo
 • Corana Regni Poloniae  - patrz: Korona Królestwa Polskiego

Ubezpieczenia przez Internet

 • Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów

  Definicja: Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów.

  Pasywa
 • Termin, w którym zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą

  Definicja: Termin, w którym zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą.

  Przekazanie składki
 • Określony ustaowo wiek, w którym możliwe jest przejście na emeryturę. Przyjmuje się, że wiek ten wynosi 60 lat dla

  Definicja: Określony ustaowo wiek, w którym możliwe jest przejście na emeryturę. Przyjmuje się, że wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

  Wiek emerytalny
 • Ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem nastepujące zdarzenia: śmierć w okresie odpowiedzialności zakładu

  Definicja: Ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem nastepujące zdarzenia: śmierć w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz dożycie przez ubezpieczonego określonego w umowie.

  Ubezpieczenie na życie i dożycie
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?