Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Inwentaryzacja Inwentaryzacja jest to proces ustalenia rzeczywistego stanu zasobów majątkowych przedsiębiorstwa (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów) na dany moment bilansowy
 • Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodny, rzetelny obraz sytuacji finansowej, dochodowej oraz majątkowej przedsiębiorstwaObowiązek Sporządzenia sprawozdania finansowego jest
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne RMK czynne Rozliczenia międzyokresowe czynne występują w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ponosi koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczychPrzedsiębiorstwo dokonuje czynnych
 • Księga przychodów i rozchodów Księga przychdów i rozchodów jest to księga, którą stosują osoby fizyczne opodatkowani na zasadach ogólnychKsięga Przychodów i Rozchodów pozwala na rozliczanie się z Urzędem

Stosunki międzynarodowe

 • Embargo Embargo stanowi jedną z lżejszych form blokady państwa, która w tym ujęciu jest bardziej uniwersalnym pojęciem. Embargo (z hiszpańskiego embargar - zatrzymywać) oznacza zakaz
 • Listy zwalniające Prawie całkowicie zanikł zwyczaj pochwalnego potwierdzania odbioru przez głowę państwa przyjmującego listów odwołujących poprzedniego ambasadora, zwanych w języku polskim listami
 • Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte urodził się 15 sierpnia 1769 roku w Ajaccio na Korsyce, w rodzinie niezamożnego szlachcica adwokata. Ukończył szkoły wojskowe w Brienne i École Militaire w
 • Ultimatum Ultimatum - to nota przekazana innemu państwu, zawierająca określone warunki, których niespełnienie w czasie ściśle określonym zagrożone jest zastosowaniem środków przymusu, jak

Motywy literackie

 • Rewolucja CHÓR CHŁOPÓWNaprzód, naprzód, pod namioty, do braci naszych! – naprzód, naprzód, pod cień jaworów,na sen, na miłą wieczorną gawędkę! – tam dziewki nas czekają – tam woły pobite
 • Wieś paraboliczna, zmitologizowana Ostatnio niebywałą popularnością cieszą się literackie utwory paraboliczne, na poły baśniowe, związane z prozą realizmu magicznego, akcentujące wiejski bezczas (czy czas mityczny)
 • Reinterpretacja mitu o Itace Z bardzo ciekawą reinterpretacją mitu o Itace spotykamy się w piosence śpiewanej przez Edytę Geppert, do której słowa napisał Marek Dagnan:Prawdziwa historia Odyseusza – zwanego
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • serwituty  - uprawnienia chłopów do określonego korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; podczas uwłaszczenia chłopów w XIX w. w Galicji i Królestwie Polskim własność terenów
 • sądy boże ordalia - we wczesnym średniowieczu jeden ze środków dowodowych, stosowanych głównie w sprawach karnych, oparty na wierze, że boska opatrzność ustrzeże niewinnego i wskaże
 • senior  - w prawie lennym feudał przyjmujący opiekę nad wasalem, który aktem hołdu lennego uznawał swoją zależność od s. i składał mu przysięgę wierności
 • nepotyzm  - nadużywanie zajmowanego stanowiska przez faworyzowanie i protegowanie krewnych i ulubieńców przy obsadzaniu wyższych urzędów i nadawaniu godności
 • unia personalna  - związek państw połączonych osobą wspólnego władcy, przy zachowaniu odrębnych rządów

Ubezpieczenia przez Internet

 • kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, dotyczący aktualnego stanu zdrowia

  Definicja: kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, dotyczący aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób itp. Informacje te wykorzystywane są do.

  wniosek medyczny
 • zwana także wnioskiem medycznym to kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie

  Definicja: zwana także wnioskiem medycznym to kwestionariusz wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie, dotyczący aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorób itp.

  Ankieta zdrowotna
 • Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia

  Definicja: Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia.

  Ubezpieczyciel
 • Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne

  Definicja: Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) przez renomowane firmy.

  Papier komercyjny
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?