Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

 • Co to jest Endogeniczny Egzogeniczny W polityce wyrazy łacińskiego pochodzenia oznaczające: egzogeniczny - pochodzący z zewnątrz, endogeniczny - pochodzący z wewnątrz, miejscowy
 • Co to jest Maghreb W polityce nazwa arabskiej północno-zachodniej Afryki, obejmującej Maroko, Algierię, Tunezję, Libię. Definicja zostało wyodrębnione poprzez
 • Co to jest Polityczne Partie W polityce demokratycznych reżimów politycznych wpłynęły w określony sposób na mechanizm strukturyzacji rywalizacji politycznej w ramach
 • Co to jest Liberalne Partie W polityce należących do tej rodziny powstała na przełomie XIX i XX w. Belgijska Partia Liberalna (PVV) pojawiła się już w 1846 r

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

 • Słownik Konkurencji Nieuczciwej Czyny działanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami, jeśli zagraża albo narusza biznes innego przedsiębiorcy albo klienta. Czynami
 • Słownik Even Break działalności gospodarczej osiągają taką samą wysokość jak wydatki, z powodu czego przedsiębiorstwo osiąga zerowe saldo finansowe
 • Słownik Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu (spółki akcyjnej się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zebrania. W ogłoszeniu należy
 • Słownik Skarbowe Bony skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w państwie na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym wg wartości nominalnej, po

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.

 • Symbol Piłat w szkole W literaturze życzliwie spoglądając na Piłata, mówił aresztowany – i niezmiernie się z tego cieszę. Radziłbym ci, hegemonie, abyś na czas jakiś opuścił
 • Symbol Szatana U Bal w szkole W literaturze i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa. Bal ten jest organizowany co roku poprzez Wolanda (jedno z imion diabła) – tym wspólnie w komunistycznej
 • Symbol Epidemia jest godziną próby w szkole W literaturze którzy tracą najbliższych i dla tych,którzy na co dzień stykają się ze śmiercią. To jest na przykład ogromne wyzwanie dla duszpasterza