co to wyjaśnienie co to jest co to znaczy.
Czym jest w literaturze? Słownik i znaczenie biznesu. Definicje w ubezpieczeniach, podatkach i.

Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

 • Co to jest Enwironmentalizm W polityce za nową ideologię związaną z powstaniem ruchu ekologicznego albo ruchu zielonych pod koniec XX wieku, jego korzenie sięgają
 • Co to jest Świetlisty szlak W polityce peruwiańska organizacja terrorystyczna o orientacji maoistowskiej. Artystą ugrupowania był prof. filozofii Abimael Guzman Reynoso
 • Co to jest Sankcje W polityce przestępstw międzynarodowych uznawanych za zbrodnie. Stosuje się je przeciwko państwu dopuszczającemu się aktów agresji. Problemu
 • Co to jest Migracje W polityce wszelakie przemieszczenia się człowieka w przestrzeni (wędrówkę), z kolei pojmowana wąsko odnosi się do zmiany stałego miejsca

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

 • Słownik Członek zarządu Członek zarządu zatrudniony na pełnym etacie, w odróżnieniu do osoby powołanej jedynie do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu
 • Słownik Prawo poboru § 1 k.s.h., akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w relacji do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Wyłączenie
 • Słownik Koszt wytworzenia produktu wytworzenia produktu obejmuje wydatki pozostające w bezpośrednim związku z danym wytworem i uzasadnioną część wydatków pośrednio związanych
 • Słownik Franczyzodawca w zamian za świadczenia pieniężne i na ściśle ustalonych w umowie franczyzy warunkach, udziela franczyzobiorcom licencji na korzystanie ze

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.

 • Symbol Zaloty komiczne w szkole W literaturze starania Albina o Klarę (Śluby panieńskie Aleksandra Fredry). Także w Zemście pojawia się komiczna (czy może raczej tragikomiczna) postać
 • Symbol Homoseksualizm w szkole W literaturze arystokratycznie zarazem – pede... pede... Hm... Zabiera się do Walka! Uważałeś? Ha, ha. No, tak aby panie się nie dowiedziały. Książę
 • Symbol Rosjanin (w polskich tekstach kultury) w szkole W literaturze marzęO mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarzeMają obywatelstwa prawo w mych