Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

 • Co to jest Konflikty o niskiej intensywności W polityce angielskiego: Low-Intensity Conflicts) - konflikty zbrojne lokalne (regionalne) i ograniczone co do celów politycznych albo
 • Co to jest Anabaptyzm W polityce charakterze protestanckim, sięgający własnymi początkami roku 1523. W chwili poczynienia ustępstw na rzecz Lutra poprzez
 • Co to jest Sokrates Program W polityce głownych programów edukacyjnych UE. Opierając się na Decyzji Porady UE i Parlamentu Europejskiego nr 49/95/EC z dniu 14 marca
 • Co to jest Koalicja W polityce aktorów politycznych, których zbliżyło poczucie wspólnego zagrożenia albo świadomość, iż kierując się oddzielnie nie osiągną

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

 • Słownik Towarowy Znak nadający się do odróżnienia towarów albo usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw
 • Słownik Sprzeciw od wyroku zaocznego posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje
 • Słownik Pozew o ochronę dóbr osobistych zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość
 • Słownik Podatkowe Zaświadczenia Podatkowej, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeśli

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.

 • Symbol Geniusza Samotność w szkole W literaturze wieszcza (z Murów czy Ogromnej Improwizacji) jest geniusz. Ów geniusz porywa tłumy, lecz i odcina znakomitą jednostkę od szarej gawiedzi.O
 • Symbol Toksyczna w szkole W literaturze nadopiekuńcze czy tyranki wydają się toksyczne. Jednak trudno znaleźć w poezji kobietę bardziej wkraczającą w kwestie dorosłych dzieci niż
 • Symbol Bułhakowa Według w szkole W literaturze Mistrz i Małgorzata jest bohaterem książki pisanej poprzez mistrza, której fragmenty poznajemy w powieści. W książce mistrza następuje