Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Karta podatkowa Karta podatkowa jest to forma opodatkowania. Ta forma opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998r Do grupy podatników, którzy mogą korzystać z tej formy opodatkowania
 • Analiza finansowa Analiza finansowa jest narzędziem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to część analizy ekonomicznej. Celem analizy finansowej jest dostarczenie informacji potrzebnych
 • Umowa Umowa jest to czynność prawna polegająca na złożeniu co najmniej dwóch zgodnych oświadczeń woli, zmierzających do powstania, ustania lub zmiany stosunku prawnego. Umowa jest to
 • Zakładanie firmy Aby założyć firmę należy w pierwszej kolejności zwrócić się do Urzędu Miasta (Gminy) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku o wpis do ewidencji znajduja się

Stosunki międzynarodowe

 • Wojna Wojna to stan otwartego konfliktu zbrojnego między co najmniej dwiema stronami (zwykle państwami). Terminu tego używa się także w przenośni, na przykład, gdy mówimy o "wojnie
 • Emigracja Emigracja, zajmuje ważne miejsce w życiu wewnętrznym wielu współczesnych państw. Można ją podzielić na zarobkową (ekonomiczną) i polityczną. Ta pierwsza jest najliczniejsza i
 • Bikameralizm Bikameralizm (dwuizbowość) to istnienie w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i
 • Dumping Dumping to sprzedaż dobra za granicą po cenie niższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym. Dumping jest czynnikiem zakłócającym handel międzynarodowy i powstaje

Motywy literackie

 • Asceta, asceza Powołał go PanNa słup.Na słupie miał dom i grób.A ludzie chłopaka na szafot przywiedli,Unieśli mu głowę w muskularnej pętli.Powołał go Pan na stryk.(Stanisław Grochowiak, Święty
 • Zaduma renesansowego twórcy Mimo swej optymistycznej filozofii życia również renesansowy twórca Jan Kochanowski wspomina o śmierci i przemijaniu. W swej fraszce zaznacza:Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława
 • Obiekt miłości pisarzy oświecenia O miłości do ojczyzny pisali chętnie pisarze oświecenia. To z tej epoki pochodzi słynny Hymn o miłości ojczyzny pióra Ignacego Krasickiego, patetyczny, o niewątpliwie
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • plebs  - pozbawiona majątku i prawa miejskiego najniższa warstwa społeczna średniowiecznych miast; p. stanowili niektórzy czeladnicy, drobni przekupnie, ubodzy wyrobnicy, a także liczni
 • gwarectwa  - w średniowieczu organizacje górnicze eksploatujące kopalnie kruszców; członkowie g. nazywani byli gwarkami, z czasem g. stały się związkami przedsiębiorców górniczych
 • świętopietrze  - danina składana w średniowieczu na rzecz Stolicy Apostolskiej przez te państwa chrześcijańskie, które oddawały się pod opiekę św. Piotra, co oznaczało uznanie zwierzchnictwa
 • czeladź  - 1) ludność zatrudniona na dworze feudała; 2) od XV-XVI w. służba domowa na dworze szlacheckim
 • kwarta  - czwarta część dochodów z dóbr królewskich (królewszczyzn), przeznaczona na utrzymanie zaciężnego wojska kwarcianego, utworzonego w latach 1562-63, istniejącego do 1652 r

Ubezpieczenia przez Internet

 • Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych

  Definicja: Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

  Kompensacja szkody
 • Wartość pieniędzy zgromadzonych przez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna

  Definicja: Wartość pieniędzy zgromadzonych przez Otwarty Fundusz Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane przez ZUS składki przeliczane są na jednostki.

  Aktywa Otwartego Funduszu
 • Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w

  Definicja: Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe.

  Fundusz rynku pieniężnego
 • Ochrona, jaką w zamian za opłacaną składkę, gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie

  Definicja: Ochrona, jaką w zamian za opłacaną składkę, gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia.

  Ochrona ubezpieczeniowa
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?