Definicje o zarabianiu pieniędzy i biznesie elektronicznym

Jak robić biznes? Porady finansowe dla ludzi z e-biznesu. Definicje dla zapracowanych w finansach.

Polityczne stosunki międzynarodowe i krajowe

Polityczne układy. Wyjaśnienie definicji z polityki. Pojęcia o polityce i pokrewnych definicjach. Co znaczy pojęcie w polityce.

  • Co to jest Referendum Ad Nota W polityce przypadkach, gdy misja albo pełnomocnik z powodu nieprzewidzianych okoliczności musi dla zajęcia definitywnego
  • Co to jest Nieskonsolidowane Demokracje W polityce skonsolidowanych, zalicza się również i te państwa, gdzie przyjęcie reguły rywalizacyjnych wyborów dokonało się w miarę
  • Co to jest 77 Grupa W polityce zorganizowanej współpracy krajów rozwijających się. Sytuację w świecie w latach 1950-1965 charakteryzowała eksplozja
  • Co to jest Izolacjonizm W polityce zagranicznej zakładający ograniczenie wszelkich stosunków z innymi państwami w imię obrony interesów i praw własnego

Definicje marketingowe

Pojęcia i słownik marketingowy. Lista pojęć marketera. Definicje marketingowe.

Motywy literackie

Co oznacza poniższy symbol w literaturze. Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego. Zadanie domowe do szkoły, z WOSu, historii i języka polskiego.