Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Cena Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu za dane dobroCena jest to koszt, który jest poniesiony w momencie zakupu. Cena producentaCena producenta jest to cena jaką oferuje osoba
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym jest to część sprawozdawczości finansowejWykazuje się w nim zmiany poszczególnych pozycji kapitału własnego za bieżacy okres sprawozdawczy i
 • Rozliczenia gotówkowe Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasyRozliczenia gotówkowe są realizowane za pomocą czeków gotówkowych lub przez wpłatę na rachunek bankowy wierzyciela
 • Eksport Eksport jest to wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały wytworzoneW krajach należących do Unii Europejskiej ekport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza granice Unii

Stosunki międzynarodowe

 • Dementi Dementi (fr. - zaprzeczenie), oficjalne, urzędowe zaprzeczenie nieprawdziwej lub sprostowanie nieścisłej informacji dokonywane najczęściej przez rzecznika rządu lub głowy państwa
 • Autarkia Autarkia - termin ten został użyty przez niemieckiego filozofa Johanna Fichtego już w 1800 roku. Określa on dążność do samowystarczalności gospodarczej narodu, państwa, opartej na
 • Obywatelstwo Obywatelstwo jest to trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego. Obok terminu obywatelstwo używa się niekiedy, jako pozostałość
 • Doktryna Tobara Doktryna Tobara - jest to doktryna legitymizmu demokratycznego skierowana w formie propozycji do państw Ameryki Łacińskiej, wysunięta przez ministra spraw zagranicznych Ekwadoru

Motywy literackie

 • Panie Dulskie Skąpstwo polskich mieszczek reprezentuje pani Aniela Dulska – tytułowa bohaterka sztuki Gabrieli Zapolskiej. Bogata właścicielka kamienicy oszczędza nawet na tak drobnych
 • Franciszkański model ascezy Innym, łagodniejszym wobec ciała, modelem ascetycznego życia było to, co proponował św. Franciszek z Asyżu: wyrzeczenie się bogactw, rozdanie majątku ubogim i skromne, ale radosne
 • Antygona – pierwsza przeciw władzy Pierwszą opisaną w literaturze buntowniczką przeciw władzy ziemskiej jest Antygona. Śmiertelnie poważnie traktująca prawo boskie, gotowa jest oddać młode życie w obronie nakazów
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • włość  - w dawnej Polsce zespół dóbr ziemskich (wsie wraz z poddanymi chłopami) należących do jednego właściciela - feudała; ośrodkiem w. był najczęściej dwór, czasami klasztor
 • uniwersał  - w dawnej Polsce list, proklamacja, rozporządzenie szczególnej wagi, kierowane do narodu przez króla, a niekiedy także przez wojewodów, hetmanów, przywódców; u. mogły dotyczyć
 • immunitet  - w średniowieczu przywilej nadawany przez władcę świeckim i duchownym feudałom, na mocy którego uzyskiwali oni prawo pobierania różnych świadczeń, podatków dawniej płaconych na
 • koliszczyzna  - antyszlacheckie powstanie hajdamaków na Ukrainie w okolicy Humania w 1768 r. pod wodzą I. Gonty i M. Żeleźniaka, spowodowane zaostrzeniem pańszczyzny i prześladowaniem
 • holocaust  - termin oznaczający całkowitą zagładę (eksterminację) Żydów, dokonywaną podczas II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, których celem było tzw. "ostateczne

Ubezpieczenia przez Internet

 • Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od

  Definicja: Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.

  Sesja giełdowa
 • Możliwość nieopłacania składek ubezpieczeniowych przez określony czas, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej

  Definicja: Możliwość nieopłacania składek ubezpieczeniowych przez określony czas, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Termin związany z ubezpieczeniami na życie.

  Zawieszenie opłaty składek
 • Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje

  Definicja: Bank, który przechowuje aktywa funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto funduszu.

  Bank Depozytariusz
 • Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień

  Definicja: Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku zawarcia umowy ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy.

  Rok polisowy
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?