Rozliczenia podatkowe ze zeszły rok 2010 oraz 2010.

 • Polityka rachunkowości Polityka rachunkowości jest to sposób określenia przez przedsiębiorstwo zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Polityka rachunkowości powinna być stosowana w sposób ciągły
 • Budżet Budżetowanie jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi zarządzania finansami. Celem budżetowania jest analiza kosztów i zysków w przedsiębiorstwie. Budżet jest to podstawowe
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (art. 9 ust. 1) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub
 • Joint venture Joint venture jest to umowa pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorstwami Joint venture jest to podmiot stworzony przez minimum dwie firmy. Joint venture ma na celu realizację

Stosunki międzynarodowe

 • Wojna asymetryczna Wojna asymetryczna to wojna między stronami dysponującymi nierównymi siłami, w której słabsza z nich stara się zneutralizować siły swojego przeciwnika, w tym jego wyższy poziom
 • Pisma kancelaryjne Pisma kancelaryjne należą do najbardziej uroczystych, gdyż wystawiane są przez kancelarię głowy państwa i przez głowę państwa podpisywane. W dzisiejszych czasach większość
 • Polityka monetarna Polityką monetarną państwa nazywamy działania rządu związane z kształtowaniem się podaży pieniądza. Państwo prowadzi politykę monetarną przez regulację nominalnej podaży pieniądza
 • Dyplomacja czekowa Dyplomacja czekowa (ang. checkbook diplomacy) to termin stosowany do określenia polityki zagranicznej realizowanej za pomocą środków finansowych. Został użyty po raz pierwszy na

Motywy literackie

 • Zajęcia pedagogiczne – kaprys damy Zła sytuacja majątkowa nie zawsze jest jednak udziałem pań parających się nauczaniem. Uczenie młodych, ubogich panien to też niekiedy hobby zamożnych zmanierowanych dam. Tak jest
 • Aborcja Pani Eames mogła wybrać jedną z wielu innych metod praktykowanych w celu pozbycia się ciąży.Krążyły plotki, że cieszący się jak najgorszą sławą specjalista od pokątnych aborcji w
 • Marzec 1968 Przyszedł dzień, kiedy Naser postanowił wyrżnąć wszystkich Żydów, ale Żydzi połamali gnaty Egipcjanom, a w Warszawie generał Moczar uznał, że wreszcie wybiła jego godzina
Zagadnienia maturalne 2012!

Definicje historyczne

 • praca organiczna  - zapoczątkowany w latach 30-tych XIX w. w Polsce kierunek działalności społeczno-gospodarczej, mającej na celu podźwignięcie gospodarki, rozwój kulturalny i duchowy narodu
 • zagrodnik  - w dawnej Polsce chłop posiadający zagrodę i niewielką działkę ziemi (do 1/4 łana) z nadziału pana feudalnego lub sołtysa, zobowiązany do pańszczyzny lub płacenia czynszu; z
 • kanclerz  - w dawnej Polsce (od XII w.) jeden z najwyższych urzędników państwowych, kierujący kancelarią monarszą, posiadał własną pieczęć; w okresie rozbicia dzielnicowego, swego k. miał
 • hetman  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego przez króla; w XVI w. stanowisko wielkiego hetmana koronnego stało się dożywotnie; zastępcą h
 • reparacje  - odszkodowania płacone przez jedno państwo na rzecz drugiego, będące wynagrodzeniem za poniesione szkody i straty; r. wojenne, płacone przez państwo zwyciężone państwom

Ubezpieczenia przez Internet

 • PATRZ: ubezpieczenia dodatkowe

  Definicja: PATRZ: ubezpieczenia dodatkowe.

  Dodatkowe opcje ubezpieczenia
 • Produkt ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem

  Definicja: Produkt ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy, na mocy której uposażonej osobie.

  Indywidualne ubezpieczenie na życie
 • Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz

  Definicja: Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

  Aktywa Funduszu
 • (niemajątkowa) szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia

  Definicja: (niemajątkowa) szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka.

  Szkoda na osobie
Gdzie tanio się rozliczyć z podatków?