Protest co to znaczy.
Definicja Protest w polityce. Jak wygląda czynność albo stan rzeczy są niezgodne z prawem.

Czy przydatne?

Definicja Protest

Co oznacza Protest - to jest stwierdzenie poprzez kraj, iż ustalona czynność albo stan rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym. Protest ma zawsze charakter fakultatywny, bo prawo międzynarodowe nie zobowiązuje krajów do protestowania. Dzięki protestu państwa bronią się przed wykształceniem się niekorzystnych dla nich reguł praktyki, która odmiennie mogłaby być przedstawiana jako zgodna z wolą krajów i prowadzić do wytworzenia się prawa zwyczajowego. Protest może być wyrażony w formie pisemnej (wysłanie noty) albo ustnie

Czym jest Protest znaczenie w Słownik P .